Werbung
 Übersetzung für 'изкоп' von Bulgarisch nach Deutsch
Aushebung {f} [ausgegrabene Vertiefung im Boden]изкоп {м}
2
ungeprüft
инж.стр.
Trägerbohlwand
укрепителна стена за строителен изкоп тип берлинска стена с дъски между профилите
ungeprüft
инж.стр.
Bohrpfahlwand
укрепителна стена на строителен изкоп от пилоти
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Фугасният снаряд HC Mark 13 при взрив създава изкоп с диаметър 15 м и дълбочина 6 м.
 • В руския език котлован се използва за изкоп, яма за полагане на основи на сграда (т.нар. фундамент).
 • След този иманярски набег, следва и втори, при който могилата е разкопана със земекопна машина, която е оформила голям изкоп в югозападната ѝ част.
 • Най-елементарният от тях представлявал изкоп в земята, в който нареждали блокове лед, а за изолация от въздуха и защита от слънчевите лъчи отгоре покривали със слама, папур и пръст.
 • В близост до скалния басейн се наблюдават разпилени множество керамични фрагменти, вероятно изхвърлени от иманярски изкоп в близост до обекта.

 • Иманярският изкоп на билото на могилата разкрил отчасти покрива на гробницата.
 • По време на проучването научният екип констатиран голям иманярски изкоп, който е свързан с информация за намерено съкровище от елинистически монети.
 • В центъра на цистерната има изкоп-басейн, който стига до нивото на оригиналния под и показва четири колони в пълната им височина.
 • Най-значимият исторически паметник в землището е Еркесия - пограничен изкоп от времето на хан Тервел.
 • През първата половина на 1940-те години този изкоп се използвал за стрелбище от местния гарнизон, а през втората половина чрез канал го свързват с река Врана и го превръщат в рибарник.

 • На следващата година Тодор Савов Недялков и Николай Иванов Николов отиват в Горна Оряховица и уреждат докарването на канало-копателна машина, която прави изкоп по всички улици за водоснабдяване на цялото село.
 • ... , синоними шанец, траншея) е земен полеви изкоп във фортификационно съоръжение, предназначен за удобна стрелба, защита от куршуми и снаряди, а също така и от наблюдение на противника.
 • Шлиман започва дълбок изкоп напречно на хълма от северозапад към юг, като предполага, че търсената Троя е най-отдолу и че големият храм на Атина е бил на върха на хълма.
 • Вертикалната планировка на площадката може да се извърши с багер с права лопата в комплект със самосвали – за изкоп h>2/3hH, където hH е нормалната височина на забоя.
 • Характерно за открития способ е, че първоначално се прави дълга траншея (изкоп с големи размери), изгражда се тунелната конструкция и след това се засипва отново отгоре; при класическия тунелен способ (Новоавстрийски метод) тунелът се прокопава в масив, като околните стени на масива се превръщат в основни носещи конструкции.

 • При него първо изкопавали дълбоки траншеи там, където ще стоят стените.
 • В Михайловград се работи на обектите: площада пред гарата – подготовка на площите за настилка с трошен камък, нареждане на калдъръм и подготовка за озеленяване; лятната къпалня – изкоп за големия плавателен басейн, иззидане основите на сграда за съблекалня; градинка пред гастронома на „Нармаг“ – прокарване водопровод за обществена чешма; парк с музей „Септемврийско въстание“ – отчуждаване на имоти, разчистване на терена, събаряне на сгради и подготовка за озеленяване.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!