Werbung
 Übersetzung für 'имоти' von Bulgarisch nach Deutsch
иконом.право
Immobilien {pl}
(недвижими) имоти {мн}
Immobilienunternehmen {n} агенция {ж} за недвижими имоти
недв.
Immobiliengesellschaft {f}
агенция {ж} за недвижими имоти
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • "Собственик или друго заинтересувано лице може да възложи и на правоспособно лице" изработването на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или за група имоти.
 • Работи в областта на търговските и жилищни недвижими имоти, като е бил президент и управляващ директор в няколко големи национални фирми за недвижими имоти.
 • Двувластните имоти са земеделски имоти по границата между България и Сърбия (по-късно Югославия), чиито собственици остават от другата ѝ страна.
 • Писма на председатели и дейци на общината до българския екзарх Йосиф I във връзка с борбата за възвръщане на отнетите ѝ от униатите имоти (църкви, училища, църковни имоти).
 • Завещава всичките си имоти в София на управляваното от Македонското женско благотворително дружество сиропиталище в София „Битоля“.

 • Част от AG Capital е и Имотека – най-новата агенция за недвижими имоти в групата.
 • Тримата синове на Йоанис създават търговското дружество „Синове на Йоанис Хадзилазару“, което управлява три големи имоти – чифлиците Латрово и Бахтияр, Валовищко и Янешево, Кукушко.
 • Активите на недвижими имоти се сливат в две нови компании за последващо прехвърляне във фонд за недвижими имоти.
 • Реализацията на брокера на недвижими имоти може да бъде както като управител на агенция на недвижими имоти, занимаващ се с ръководство, посредничество и управление на недвижима собственост, така също и като посредник-консултант в агенция на недвижими имоти.
 • Комаса̀цията е преразпределение на земеделските земи с цел собствениците да получат уедрени имоти на едно или повече места в замяна на дотогавашните им по-малки и разпръснати имоти.

 • Землище е съвкупността от поземлените имоти, принадлежащи към дадено населено място (т.е. ...
 • дъщерните дружества на „Пощенска банка“, които работят на българския пазар, включват лизингова компания („ЕРБ Лизинг“ ЕАД), компания за сделки с недвижими имоти, оценка и управление на имоти („И Ар Би Пропърти Сървисис София“ АД), компания за операции с недвижими имоти и инвестиционно развитие („ИМО Пропърти Инвестмънт София“ ЕАД) и дружество за експлоатация на недвижими имоти („ИМО Централен офис“ ЕАД).
 • „царски имоти“. Тази комисия и партиите повдигат въпроса за царските имоти, но поради необходимостта на управляващата коалиция БСП, НДСВ, ДПС да си осигури стабилност на управлянието, въпросът за незаконно възстановените имоти се потулва.
 • Но най-съществената част от договора е, че „църквата си възстановява правото да ползва собственостите си и свещениците си възвръщат правото да живеят в тези имоти“.
 • Заедно с АСИ ООД Икономедиа издава седмичник за строителната индустрия – „Строителство Градът“, както и списанията за бизнеса с недвижими имоти „Индекс Имоти“ и „Индекс Луксозни Имоти“.

 • Всяка емисия отговаря на определени групи ипотекирани имоти, което обстоятелство подлежи на вписване.
 • Характерно за земеделските поземлени имоти – освен значителните им размери и правилната форма, е наличието на полезащитни горски пояси с ширина от 10 – 12 м до около 30 м по границите на повечето от тях или по границите на групи имоти.
 • При липсата на постоянно живеещо население, много недвижими имоти в село Бойчета продължават да се ползват по подобие на вилни имоти.
 • През 90-те години на XX век, епархията успява да си възвърне собствеността на някои от маломерните имоти иззети от комунистическата власт.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!