Werbung
 Übersetzung für 'имот' von Bulgarisch nach Deutsch
ungeprüft Gutshof {m}имот {м}
Gut {n} [Besitz]имот {м}
недв.
Wohneigentum {n}
жилищен имот {м}
landwirtschaftliches Grundstück {n}земеделски имот {м}
Immobilie {f}недвижим имот {м}
Bauernhof {m}селски имот {м}
Immobilienbewertung {f}оценка {ж} на недвижим имот
право
Übertragung {f} einer Immobilie gegen Pflegeverpflichtung
прехвърляне {ср} на недвижим имот срещу задължение за гледане
8 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Kaсъмпаша е най-ниско оцененият имот в настолната игра Истанбул Монопол.
 • е музей-имот в град Пружани, Брестка област на Република Беларус.
 • "Службата по геодезия, картография и кадастър" "дава идентификатори" и "издава скици", а за самостоятелен обект в сграда – и "схема на обекта" при съдебна и доброволна "делба", при "продажба" на част от недвижим имот, при "съединяване" на съседни недвижими имоти, както и при "разделяне" на недвижим имот по искане на собственика или във връзка с промяна на "трайното предназначение".
 • Ипотечен кредит - това е вид кредит, който е гарантиран (обезпечен) с недвижим имот.
 • Тази форма на обръщение първоначално се използвала във връзка с "Фрайхери" (Барони), които имали право да предават фамилния си герб по наследство на своите потомци и да притежават поземлен алодиален имот вместо феодален имот.

 • с парите им да бъде придобит дворен имот.
 • Мениджър на съседен имот потвърждава, че Максуел и Боргерсън живеят заедно във въпросния имот.
 • Земята за лично ползване е вид поземлен имот при комунистическия режим в България.
 • Зрителната аудитория вече е известна на мястото, където се намира всеки имот, заедно със сумата, която се изисква и плаща за всеки имот.
 • 900 декара имот включват Schildenseje, Sophie-Amaliegård, Sophienlund и Estrupgård.

 • Това са грабеж и разбойничество, кражба, светокрадство и повреда на чужд имот.
 • Терминът произхожда от турската дума "emlak" (емляк), означаваща "недвижим имот", както и "данък върху недвижим имот".
 • Имението е недвижим имот – земя и постройки (с инвентар).
 • Тя е имала имот, чийто управител, Небамун е погребан в TT24.
 • западно край селото (поземлен имот с кадастрален идентификатор 40021.43.153) и южно от селото (поземлен имот с кадастрален идентификатор 40021.133.237).

 • Проучване в САЩ показва, че хоумстейджинга може да намали времето, в което имота е на пазара на половина.
 • Изглежда, че когнитивните склонности играят роля и при продажната цена и стойността на имотите.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!