Werbung
 Übersetzung für 'импулс' von Bulgarisch nach Deutsch
Schwung {m}импулс {м}
2
Anstoß {m} [Impuls]импулс {м}
2
Impuls {m}импулс {м}
Anregung {f}импулс {м}
физ.
Lichtimpuls {m}
светлинен импулс {м}
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Възможността ненулева сила да извършва нулева работа подчертава разликата между работа и свързаните с това категории: импулс на сила и импулс.
 • работи заедно с Херберт Гасер повече от 10 години по изследването и представянето на потенциала на действието на нервния импулс.
 • Регулирането на времето между момента на изпращане на импулс от предавателя до включване (отваряне) на приемника, като цяло ще намали отблясъка, без това да повлияе на точността на дистанцията, тъй като повечето отблясъци са предизвикани от разсеян излъчван импулс, отразен преди да напусне антената.
 • Нервният импулс е начина за предаване на сигнали в нервната система на многоклетъчните животни.
 • Движението на йоните и електроните предизвиква токов импулс в електрическата верига на брояча.

 • Горната връзка показва, че дори и когато няма промяна в ъгловия импулс (т.е. ...
 • • Вторият режим: водородно-кислородно гориво, тяга във вакуум – 80 тона, специфичен импулс – 460 с.
 • Те го превръщат в нервен импулс, който се предава по аферентен (възходящ) път до неврона.
 • Целта на разработката е да се запълни технологическата ниша между високоефективните реактивни системи с малка тяга и висок относителен импулс и нискоефективните системи с голяма тяга и нисък относителен импулс.
 • "Сублимацията" се появява, когато човек обръща енергията, свързана с неприемлив импулс или нагон, в социално приемлива дейност.

 • Към динамичните характеристики на главата спадат: амплитуда на прочетения сигнал, разделителна (разрешаваща) способност, ток на запис (големина и форма на токовия импулс).
 • Чрез тях нервният импулс се предава на късите израстъци и от там на сивото мозъчно вещество.
 • Това са "границите" на определенията за място и импулс, "под" които място и импулс нямат смисъл, т.е.
 • Електромагнитното излъчване притежава енергия, импулс и момент на импулса, които могат да се предават, когато излъчването взаимодейства с някакво вещество.
 • Той формира кратък импулс по предния фронт на синхронизиращия сигнал.

 • Освен енергия фотонът има импулс и поляризация.
 • Импулс или импулс на тяло във физиката е физична величина, свързана с определена отправна система и представляваща произведението на масата на тялото [...] и неговата скорост [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!