Werbung
 Übersetzung für 'какво' von Bulgarisch nach Deutsch
PRON   какъв | каква | какво | какви
was {pron}какво
28
2 Wörter
wozu {adv}за какво
Was du nicht sagst!Какво говориш!
търг.
Was darf es sein?
Какво желаете? [въпрос на продавач, сервитьор]
Was ist los?Какво става?
Wie geht's? [ugs.]Какво става?
wonach {adv}на какво
worauf {adv}на какво
womit {adv}с какво
3 Wörter
Was meinen Sie dazu?Вие какво мислите?
woran {adv} [man erinnert wird etc.]за който / какво
Was ist das?Какво е това?
Was soll das?Какво значи това?
Was bedeutet das?Какво означава това?
Was glaubst du?Ти какво мислиш?
4 Wörter
Was meinen Sie dazu?Какво е мнението Ви?
Was soll all das bedeuten?Какво означава всичко това?
Was führt dich hierher?Какво те води насам?
nichts zu tun haben {verb}нямам какво да правя
5+ Wörter
Was meinte er mit diesen Worten? Какво искаше да каже с тези думи?
Was machst du in deiner Freizeit? Какво правиш през свободното си време?
Wie stehst du zu diesem Thema? Какво ти е мнението за тази тема?
Was sagst du dazu?Какво ще кажеш за това?
nichts mehr zu sagen haben {verb}нямам какво повече да кажа
24 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Никой не знае какво му е писано и какво го очаква в живота.
 • "„Всички ние рефлексно изричаме името си, като не осъзнаваме какво е закодирано в смисъла, който то носи.
 • и "На какво следва да се надявам?
 • Не е ясно какво се случва и какво ще се случи оттук нататък с фауната на резервата, след като гората, която е жизненоважна бримка от екосистемата, е унищожена по естествен начин.
 • Преди да се обяснява какво е принадена стойност, трябва да се даде поне бегло обяснение какво е стойност, разменна стойност, пари и цена.

 • все още важи в широк смисъл за това какво са инфографиките и какво правят, а то е да кондензират голяма част от информацията във форма, която да бъде по-лесно разбрана от читателя.
 • Казано с други думи от гледна точка на континенталната философия и чисто правно-доктринално, ако правният позитивизъм се занимава с обяснение на въпроса какво е закон, то правният формализъм дава обяснение на това какво е правото и как е изградена и функционира неговата система.
 • Това е развитие в областта на философията, което отрича това, което в школата на естественото право резултира в смесване на това какво закона е, и какво трябва да бъде.
 • Социалната философия е дял на философията, който се занимава с намирането на отговори на въпросите за това, какво е общество и какво е място на човека в него.
 • В нея законите намират основа в историята, която показва какво означава спазване или нарушаване на закона, какво значи вярност и какво – неверие.

 • Сред статиите му са: „Възпитание на войника“, „Метод за решаване на тактически задачи“, „Какво ни дават и какво може да очакваме от правилата на Егзерцирних“, „Защита на Косово поле (1922)“.
 • Страната, която възприема, разкрива във възприемания обект общи черти, разкрива какво харесва и това, което не харесва, разбира какво казва другият и го нагажда спрямо собствения си свят.
 • Във филма звучи и рока „Какво съм аз, какво си ти?“ в изпълнение на Силвия Кацарова и Александър Петрунов.
 • ОО се извършва периодично, за да може да се провери какво знаят и какво не знаят обучаемите на даден етап.
 • През същата година отпечатва още 2 разказа ("„По време на лагеруването“" и "„Жената от слонова кост“"), цикъла стихотворения "„Какво си мечтая и какво ми се случва“" и няколко литературни отзиви.

 • Преди да разгледаме парадокса, нека изясним (i) какво е множество и (ii) какво означава едно множество да не си самопринадлежи (да не е елемент на себе си).
 • Стандартите на Open Group дефинират какво е и какво не е „UNIX“ операционна система.
 • Най-древният известен на човечеството сатанизъм е този сатанизъм, според който сатанистът не принадлежи към никаква църква, не се интересува от никакви чужди идеологии и сам решава в какво да вярва и в какво не.
 • Графиката по-долу показва кой какво знае, отново с не-секретните стойности за [...] и секретните стойнисти за [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!