Werbung
 Übersetzung für 'както и' von Bulgarisch nach Deutsch
wie auchкакто и
sowie {konj} [und auch, wie auch]както и
3 Wörter
sowohl... als auch... {conj}както.. така и...
4 Wörter
wie auch immerкакто и да е
wie dem auch seiкакто и да е
Teiltreffer
und so weiter <usw.>и така нататък <и т.н.>
ungeprüft und so fort <usf.>и така нататък <и т. н.>
wie {prep} {conj}както
12
voraussichtlich {adv}както изглежда
folgendermaßen {adv}както следва
wie immer {adv}както винаги
wie es sich gehört {adv}както трябва
Wie gesagt, ...Както вече казах, ...
wie es beim Militär heißtкакто казват военните
angeblich {adv}както се твърди
wie gesagtкакто вече е казано
anscheinend {adv} както изглежда [по всяка вероятност]
und {conj} <u., &>и
22
alsoи така
ihr {pron} [Dativ von "sie"] {f}ѝ {ж}
8
was auch immerкаквото и да
eineinhalbедин и половина
sooft {conj}колкото и пъти
einundzwanzigдвайсет и едно
prägnant {adj} [knapp und genau treffend]кратък и точен
25 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Ста̀ра Заго̀ра е град в Южна България, един от основните икономически центрове в страната, както и основен транспортен възел на Южна България.
 • Автогара Варна обслужва национални и международни редовни линии, както и направления до близките населени места и курорти.
 • Бережков превежда научна фантастика от английски и японски, както и класическа японска литература.
 • и за избори за Долната камара на Конгреса (House of Representatives, Камарата на представителите), както и за Сенат от 1914 г.
 • В българския, както и в повечето славянски езици, думата понеделник е образувана като съчетание на предлога „по“ и съществителното „неделя“ със значение „след неделя“.

 • Библията съдържа информация (според религиозните представи) за положението на Земята във Вселената, както и за това какво представляват планетите и звездите, като тонът е по-скоро поетичен, отколкото фактологичен (виж библейска космология).
 • Велѝко Тъ̀рново е град, намиращ се в Северна България, център на едноименната област, както и на Северен централен регион.
 • Нос Алеко на антарктическия остров Ливингстън, връх Алеко в Рила, както и местността и туристически център Алеко на Витоша са именувани на Алеко Константинов.
 • Стѐфан Нико̀лов Стамболо̀в е бележит български държавник и революционер, както и журналист и поет.
 • Името на месеца идва от латински "Iānuārius", месецът на Янус, римският бог на вратите и проходите, на Слънцето и светлината, както и на всяко начало и край.

 • Отслужва се празнична литургия в едноименната църква „Свети Димитър“, както и на всеки голям християнски празник.
 • През 1382 година османският военачалник Лала Шахин в продължение на 3 месеца обсажда града, като в докладите си до правителството възхвалява природните условия, богатството и стопанската дейност в него, както и политическото му значение, а малко по-късно София е превзета от неговия подчинен Индже Балабан бей.
 • Това е в основата на цялата философия на ГНУ, както и на Уикипедия.
 • През същата година Алфред Йенсен издава в Швеция стихосбирките на Славейков – „Коледари“ и „Съдби и поети“, превежда много други стихове, както и поемата „Кървава песен“, за която пише: [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!