Werbung
 Übersetzung für 'както следва' von Bulgarisch nach Deutsch
folgendermaßen {adv}както следва
Teiltreffer
sich aus etw. ergeben {verb}следва от нщ.
daraus ergibt sich, dass ...от това следва, че ...
ungeprüft
автомоб.
Nach fest kommt ab!
След затягане, следва скъсване! (израз при скъсване на болт)
wie {prep} {conj}както
12
wie immer {adv}както винаги
wie es sich gehört {adv}както трябва
sowie {konj} [und auch, wie auch]както и
voraussichtlich {adv}както изглежда
wie auchкакто и
sowohl... als auch... {conj}както.. така и...
Wie gesagt, ...Както вече казах, ...
wie es beim Militär heißtкакто казват военните
angeblich {adv}както се твърди
wie gesagtкакто вече е казано
wie auch immerкакто и да е
wie dem auch seiкакто и да е
anscheinend {adv} както изглежда [по всяка вероятност]
18 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Преди това, Горното и Долното езеро, както следва от общото им име "Боденско езеро", са били един общ водоем.
 • Според този закон, знамето е определено както следва.
 • Така, след въведената през 1990/1991 година втора френска паралелка, ежегодният прием на ученици в гимназията е, както следва: 4 немски, 3 английски и 2 френски класа.
 • Перперек е обявен за паметник на недвижимото културно наследство от национално значение от 1968 г., както следва: „Област Кърджали....
 • Обезпечеността на войските с боеприпаси било както следва (за 4 месеца 100%): патрони за пистолети 30%, мини за леки минохвъргачки 12%, за тежки минохвъргачки 12% за танкове 5%.

 • Главните пътища в Мека преминават в близост до джамията както следва – "Ал Муда'х" и "Сук ал-Лаял" северно разположение и "Ас-Сук Асагир" с южно разположение.
 • При документиране ходовете в една партия шахматните фигури се обозначават както следва: цар – Ц, дама – Д, топ – Т, офицер – О и кон – К.
 • Подхранването на реката се разпределя както следва: подземно подхранване – 37%, дъждовно подхранване – 33%, снежно подхранване – 30%.
 • В България са извършвани три официални преброявания както следва 1979/81 (в някои окръзи и през 1984 г.), 1994/95 г.
 • Най-близкият друг областен град е Хасково на приблизително 50 km разстояние, а на около 15 km от Кърджали е разположен древният скален град Перперек (наричан и Перперикон), обявен за паметник на недвижимото културно наследство от национално значение от 1968 г., както следва: "Област Кърджали....

 • Ако небето е покрито изцяло с облаци, от което 8/10 с ниски облаци се отчита, както следва: „ниска облачност“ – 8 и „обща облачност“ – 2.
 • Последните трябва да бъдат избирани както следва: 5 от Африка и Азия, 1 от Източна Европа, 2 от Западна и 2 от Латинска Америка.
 • Административното деление е както следва: В началото селото е било в Чирпанска околия, впоследствие попада към администрация с.
 • Сезоните с най-много участници са както следва: 2000 (116 участника), 1979 (94 участника), 1986 (80 участника).
 • Задължителните три норми ги покрива същата година, както следва: Пловдив ("„72-ро индивидуално първенство на България“"), Оренс ("17-и открит международен турнир „Cidade Das Burgas“") и София ("„Мемориален турнир ГМ Милко Бобоцов“").

 • При установяването на гражданската власт след Освобождението се запазва османската административно-териториална структура, като са премахнати вилаетите, а останалите единици са преименувани, както следва: санджаците стават "губернии"; каазите – "окръзи"; нахиите – "волости" или "околии"; беледиетата и меджлисите – "общини" (градски и селски).
 • След това броят на населението е както следва: 1926 година – 251 жители; 1934 година – 283 жители; 1946 година – 351 жители; 1956 година – 386 жители.
 • Стойностите на картите, с които се играе, са както следва: 9=0; J=2; Q=3; K=4; 10=10; A=11.
 • Опака и съседните административни центрове и градове са както следва: Опака – Русе – 65 км; Опака – Търговище – 55 км; Опака – Цар Калоян – 30 км; Опака – Попово – 20 км; Опака – Две могили – 42 км; Опака – Бяла – 60 км.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!