Werbung
 Übersetzung für 'както трябва' von Bulgarisch nach Deutsch
wie es sich gehört {adv}както трябва
Teiltreffer
müssen {verb}трябва
55
benötigen {verb}трябва ми
sollen [+ Inf.] {verb}трябва да [+ глагол]
Wir müssen reden!Трябва да си поговорим!
jd. soll [+ Verb][някой] трябва да [+ глагол]
wie {prep} {conj}както
12
voraussichtlich {adv}както изглежда
folgendermaßen {adv}както следва
sowie {konj} [und auch, wie auch]както и
wie auchкакто и
wie immer {adv}както винаги
Wie gesagt, ...Както вече казах, ...
angeblich {adv}както се твърди
sowohl... als auch... {conj}както.. така и...
wie es beim Militär heißtкакто казват военните
Du musst kürzer treten [fig.] Трябва да правиш по-малки крачки [прен.]
wie gesagtкакто вече е казано
wie dem auch seiкакто и да е
wie auch immerкакто и да е
Die vorgesehene Fragestunde muss entfallen. Предвиденият час за въпроси ще трябва да отпадне.
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • По време на жътвата тя се явява в облика на змия и много внимателно следи всичко да бъде обрано както трябва.
 • Царят на Тива разпитва преоблечения като вакхант бог дали изглежда добре в точно както трябва да изглежда една вакханка.
 • „Тези войници знаят какво не правят както трябва.
 • На 15 ноември след намалянето на епизодите от 22 на 13, Патриша Аркет разкрива, че сериалът е прекратен, но ще има време да бъде завършен както трябва.
 • Ако се отглежда както трябва карамфилът живее близо 3 месеца.

 • Той е смешникът от тях шестимата и другите петима казват, че той винаги пръв им повдига духа, когато нещо не се е случило както трябва.
 • Всички те са предизвикани по вина на създателите на съответната програма, но понякога са следствие от факта, че някоя друга програма не работи както трябва.
 • В Ню Мексико, където изборите са решени в полза на Буш с 5988 гласа, неизправни машини не отчитат както трябва глас за президент на над 20 000 бюлетини.
 • Според китариста Каору името било избрано, защото „звучало както трябва“.
 • След това се проверява дали заявката отговаря на формалните изисквания на закона – дали са приложени всички документи, дали са оформени както трябва.

 • Днес лозята не се стопанисват, както трябва.
 • Кен Томсън не присъства по време на инсталирането на "UNIX" в Бъркли (по това време предимно той лично инсталира "UNIX"), но се налага неговата намеса, защото системата не се държи както трябва.
 • Маринър 3 е изстрелян на 5 ноември 1964 от площадка 13 на Кейп Канаверъл, но кожухът обвиващ апарата на върха на ракетата не се разтваря както трябва, проваляйки мисията.
 • Това попадение е избрано за гол на годината, а днес Нецер признава, че го отбелязал случайно, защото не ритнал топката както трябва.
 • Изисква от Франки да ѝ пере и чисти всичко както трябва, и не дружи с абсолютно никой от приятелите в дома.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!