Werbung
 Übersetzung für 'калай' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   калай | калаят | -
Zinn {n} <Sn>калай {м} <Sn>
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'калай' von Bulgarisch nach Deutsch

калай {м} <Sn>
Zinn {n} <Sn>
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Около 253 000 тона калай е произведен от руда през 2011 година, главно от Китай (110 000 t), Индонезия (51 000 t), Перу (34 600 t), Боливия (20 700 t) и Бразилия (12 000 t).
 • Калаят има два алотропа: α-калай, познат още като сив калай, и β-калай.
 • Пютър е метална сплав, направена предимно от калай (85-99%), с малко количество примеси от олово (днес все по-рядко), мед, бисмут, антимон или сребро.
 • Икономиката на района се базира на добива на злато и калай.
 • Икономиката на Батагай е пряко свързана с добива на калай.

 • Работело се е, както с чисто злато, така и с негови имитации – покрити с жълт лак сребро, калай, или калай покрит със злато (Ченини).
 • Трябва да се има предвид, че с покачването на температура на стопения калай, той разтваря медта и при тънки проводници може да стигне до пълното му разтваряне.
 • При нея разтопеното стъкло се излива в единия край на вана с разтопен калай.
 • Фолиото направено от тънък слой калай било използвано масово преди появата на алуминиевото.
 • Чановете обикновено се изработват от сплав на мед, цинк и калай в съотношение 6:1:1 и малко сребро за по-добро звучене.

 • Калаената чума е явление, при което химичният елемент калай (Sn) се превръща от тетрагоналната β алтропна форма в α форма.
 • може би във връзка със затруднените доставки на калай.
 • От полезните изкопаеми най-известни са находищата на сяра и термални води, а също малки залежи на живак, мед, калай и злато.
 • Дипломната му работа в ETH-Zürich е върху ефекта на Хол в сив калай.
 • Сачмите се отливат от чисто олово или с неголям примес към него от арсенов сулфид (аурипигмент), калай, антимон; също от стомана и бисмут.

 • Бронзът е сплав на мед с калай; понеже има сравнително малко находища на калай в световен мащаб, минава дълго време преди бронзът с калай да стане широко разпространен.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!