Werbung
 Übersetzung für 'калиев' von Bulgarisch nach Deutsch
химия
Kaliumnitrat {n}
калиев нитрат {м}
химия
Kaliumpermanganat {n} [KMnO4]
калиев перманганат {м}
химия
Kaliumchlorat {n} [KClO3]
калиев хлорат {м}
химияХранПром
Kaliumchlorid {n} [KCl] [E-508]
калиев хлорид {м}
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Безсерният барут съдържа 80% калиев нитрат и 20% дървени въглища.
 • При направата на сапун се използва луга под формата на натриев хидроксид и калиев хидроксид.
 • Голяма част от газираните води съдържат разтворени минерали, като например калиев бикарбонат, натриев бикарбонат или калиев сулфат.
 • Реакция на взаимодействие на калиев хидроксид и алуминиев оксид.
 • За да бъде пречистен от тези газове, водородът преминава през разтвор на окислител – калиев перманганат или калиев дихромат, последван от разтвор на калиева основа, Газът се суши с k.H2SO4 или силикагел.

 • На територията на пустинята има големи залежи от натриев карбонат и калиев карбоната.
 • С калиев хидроген сулфат формира 3-хидрокси-2-пирон, след дехидрогениране и декарбоксилиране.
 • В Брусарци се намирала първата в България фабрика за производство на биодизел и съпътстващите го продукти фармацевтичен глицерин и торове (калиев фосфат и калиев сулфат).
 • В древността е била добивана от растителна пепел, която има сравнително високо съдържание на калиев карбонат (50 – 80 %).
 • Калиевият перманганат (KMnO4) се разлага на калиев манганат (К2MnO4), манганов диоксид (MnO2) и кислород (O2).

 • Тъй като при осоляването кръвта в месото се разрушава и то посивява, за да се избегне това в сместа се добавя селитра, (калиев нитрат Е 252 или натриев нитрат Е 251) калиев нитрит (Е 249) или натриев нитрит (Е 250).
 • Тя съдържа високи нива на калиев карбонат и калиев хидрогенкарбонат, а те от своя страна дават по-меко третиране на месото от различните основи.
 • Търговската продукция на този елемент може да следва един от няколко различни метода, които включват: електролиза на стопен калиев флуоротанталат, окисляване на калиев флуоротанталат с натрий или реакция между танталов карбид и танталов оксид.
 • Магнезиев прах с окисляващи добавки (бариев нитрат, калиев перманганат, натриев хипохлорит, калиев хлорат и др.) се е използвал в миналото за т.
 • Познати са и комплексини ванадиеви съединения – калиев хексафлуорованадат K3[...] – зелен, калиев хептацианованадат K4[...] и други.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!