Werbung
 Übersetzung für 'калфа' von Bulgarisch nach Deutsch
проф.
Geselle {n} [Handwerker]
калфа {м}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'калфа' von Bulgarisch nach Deutsch

калфа {м}
Geselle {n} [Handwerker]проф.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • След като усвоява нещата и става калфа, започва да пътува до Цариград и Смирна придружен от другари.
 • РЗК водят регистър на майсторите, калфите и чираците по съответния занаят, а така също и провеждат изпити за придобиване на съответната степен – майстор или калфа.
 • След професионалното си дърводелско обучение, той пътува като калфа през Германия, Австрия, Унгария, Италия и Швейцария, преди да се засели в Нюрнберг.
 • След като получава основно образование, Енгелке завършва художествена школа с изпит за калфа и след 1909 г.
 • Синът му е твърде малък и за това неговият дългогодишен калфа "Йохан Георг Нийдерегер" ръководи сладкарницата.

 • 5 крайцера, за всеки калфа – 30, а за всеки чирак – 15 крайцера годишно.
 • Баща му работи в леярска работилница "Балкан", като минава целия професионален път - от чирак, през калфа, до майстор леяр.
 • През османския период селото носи названието Джевизли калфа.
 • Без да поставя личността си на първо място, Захарий Стоянов разказва и за живота си като медвенски овчар, шивашки калфа в Русчук, дейността си като организатор на революционни комитети из пловдивските села и несгодите на турския плен.
 • вече е „калфа“. Като награда за отличното си представяне баща му Марин Банов му подарява няколко книги.

 • Сам изучава обущарство и като странстващ калфа предприема пътувания по поречията на реките Дунав и Рейн, след това из Холандия и Средна Германия.
 • става калфа и член на Съюза на железолеярите.
 • Майсторът преценява кога чиракът вече е достатъчно добър да стане калфа.
 • Извън симфонизма Малер пише и множество произведения с акцент върху вокалната музика – огромната кантата за хор, солисти и оркестър „Тъжна песен“ и множество песенни цикли, сред които „Песни на странстващия калфа“, „Чудният рог на момчето“, „Песни за умрелите деца“, „Песни по поеми на Рюкерт“ и др.
 • Рано остава сирак и става шивач, като работи като калфа в Пазарджик, а по-късно – в София.

 • Самият Синан я нарича работа на калфа, като майсторската му постройка е по-късната Селим джамия в Одрин, която носи много повече негови типични характеристики.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!