Werbung
 Übersetzung für 'камбана' von Bulgarisch nach Deutsch
Glocke {f}камбана {ж}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'камбана' von Bulgarisch nach Deutsch

камбана {ж}
Glocke {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В резултат от това рокадо Кюстендил се сдобил с най-старата часовникова камбана в България.
 • В 1896 – 1897 година селото събира мед, която е отлята на камбана в камбанолеарна в Солун, а по-късно е отлята повторно с добавени бронз и сребро.
 • Роденото на кораба дете се кръщава в корабната камбана, при това името на детото може да се изгравира на самата камбана.
 • Във вътрешността на кулата са изложени две камбани: олтарната камбана "Campana del altar Mayor" (0) от Кристобал Кабрера от 1509 г.
 •               камбанка – освен малка камбана има значение и на вид тревисто растение с цветове, наподобяващи камбана.

 • Сходна е ролята на камбана в апотропния ритуал „камбана, книга и свещ“ в ранната католическа църква.
 • По повод интронизирането му за катедралата е направена нова камбана „Йероним-Владислав“, тежаща 1660 kg, която да замести задигнатата от германците в 1918 година камбана „Йероним“.
 • През 1902 година братя Алексови изработват голяма и малка камбана за църквата „Свети Никола“ в село Долен, Неврокопско.
 • В 1837 година започва да поддържа контакти с Княжество Сърбия, като получава от княз Милош Обренович пари и камбана.
 • Началото на кинхин се обявява чрез двукратно удряне на камбана ("кинхиншо").

 • През 1895 г. е направена първата камбана.
 • Преди около двадесет години, стогодишната тогава баба Парашкева разказваше за своите ученически години в училището към този манастир, когато присъствали на свалянето на най-първата и вече спукана камбана.
 • е направена първата камбана, 1899 г.
 • Цар Камбана (...) е най-голямата камбана в света, отлята за Успенския събор в Кремъл (Москва).
 • Въпреки продължително търсене из цял Лондон, групата не могла да се сдобие с нужната им за целта камбана.

 • Първата черква е построена от плетеница, измазана с кал и вместо камбана, се е използвало дървено клепало.
 •  Първата църковна камбана била една желязна греда, но през 1911 година дъскотчани събират материал – бакър, пиринч и калай, намират майстор – грък, който излива две камбани.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!