Werbung
 Übersetzung für 'камбуз' von Bulgarisch nach Deutsch
морска
Kombüse {f}
камбуз {м}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'камбуз' von Bulgarisch nach Deutsch

камбуз {м}
Kombüse {f}морска
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • На първо време (до оборудването на нормален камбуз) храненето на моряците се осигурява от няколко армейски походни кухни, почти денонощно димящи на палубата.
  • Камбуз (...) – помещение на плавателен съд, оборудвано и предназначено за приготвянето на храна (кухня). В зависимост от размера на съда е в отделно помещение или представлява обособен участък от по-голямо пространство.
  • Националността на кораба е предполагаемо ханаанска от региона на северен Израел и Южен Ливан, определена по предварителен петрографски анализ на каменните котви и съдове от корабния камбуз.
  • Битовите помещения на яхтата, както и на голям кораб, имат свои названия: кухнята се нарича камбуз, тоалетната – галюн.
  • Общият камбуз се намира в надстройката около комина, банята за екипажа – в кърмата на долната палуба [...].

  • Има четири камбуза: офицерски, подофицерски и два матроски.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!