Werbung
 Übersetzung für 'карбамид' von Bulgarisch nach Deutsch
химия
Harnstoff {m}
карбамид {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'карбамид' von Bulgarisch nach Deutsch

карбамид {м}
Harnstoff {m}химия
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В по-големи количества се получа, като се стапя карбамид с борна киселина в амонячна атмосфера при висока температура.
 • Нитроглицеринов барут със стабилизатор във вид на карбамид.
 • За производство на 1 l карбамид е необходим 1 kg природен газ.
 • През 1954 – 1956 година внедрява технология на карбамид-формалдехидните смоли и изделия от тях в Градски промкомбинат, Пловдив.
 • Един от големите химически предприятия на региона са били „Химико“ Враца за синтетичен амоняк и карбамид, предприятията за автомобилни гуми и полиамидни влакна във Видин, предприятия за автомобилни гуми и полиамидни влакна във Видин, каучукови изделия в Кула, пластмаси в Берковица и Монтана и смазочни масла в „Плама“ Плевен, който почти е преустановил дейност.

 • Дървесните частици се получават чрез раздробяване на твърда или мека дървесина до дървесни влакна, след което се прибавят карбамид-формалдехидни смоли и меламин като свързващо вещество.
 • Съдиите в Люксембург обаче признават, че националният съд на Нидерландия е този, който трябва да установи дали карбамид-формалдехидът от Федерална република Германия е обмитен съгласно действащите в Нидерландия митнически разпоредби с вносно мито, по-високо от това, с което се е облагал към 1 януари 1958 г.
 • Течното карбонитриране се извършва чрез потапяне на детайлите във вани с разтопени соли, съдържащи карбамид NH2-CO-NH2.
 • Чистият карбамид е бяло кристално вещество със слаб мирис на амоняк.
 • Първото експериментално доказателство за изомерията е осъществено от Фридрих Вьолер през 20-те години на 19 век (превръщане на амониев изоцианат в карбамид).

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!