Werbung
 Übersetzung für 'карта' von Bulgarisch nach Deutsch
Karte {f}карта {ж}
11
геог.
Plan {m} [geografische Karte]
карта {ж} [географски чертеж]
2 Wörter
Bordkarte {f}бордна карта {ж}
информ.
Grafikkarte {f}
видео карта {ж}
Landkarte {f}географска карта {ж}
фин.
EC-Karte {f} [ugs.]
дебитна карта {ж}
информ.
Soundkarte {f}
звукова карта {ж}
админ.архит.
Flurkarte {f}
кадастрална карта {ж}
Kreditkarte {f}кредитна карта {ж}
Ausweis {m}лична карта {ж}
Personalausweis {m}лична карта {ж}
трансп.
Monatskarte {f}
месечна карта {ж}
Postkarte {f}пощенска карта {ж}
трансп.
Straßenkarte {f}
пътна карта {ж}
образ.
Studienausweis {m}
студентска карта {ж}
образ.
Studentenausweis {m}
студентска карта {ж}
образ.
Studierendenausweis {m}
студентска карта {ж}
телеком.
Telefonkarte {f}
телефонна карта {ж}
Schülerausweis {m}ученическа карта {ж}
3 Wörter
etw. aufs Spiel setzen [fig.] {verb}залагам нщ. на карта [прен.]
Jahreskarte {f} годишна абонаментна карта {ж}
игри
Spielkarte {f}
карта {ж} (за игра)
Stadtplan {m}карта {ж} на град
геог.
Europakarte {f}
карта {ж} на Европа
ж.п.трансп.
Streckenplan {m}
карта {ж} на маршрут
4 Wörter
трансп.
Tageskarte {f}
дневна карта {ж} (за пътуване)
5+ Wörter
трансп.
Er hat eine Monatskarte für den Bus.
Той има месечна карта за автобуса.
27 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'карта' von Bulgarisch nach Deutsch

карта {ж}
Karte {f}
карта {ж} [географски чертеж]
Plan {m} [geografische Karte]геог.

Werbung
бордна карта {ж}
Bordkarte {f}
видео карта {ж}
Grafikkarte {f}информ.
географска карта {ж}
Landkarte {f}
дебитна карта {ж}
EC-Karte {f} [ugs.]фин.
звукова карта {ж}
Soundkarte {f}информ.
кадастрална карта {ж}
Flurkarte {f}админ.архит.
кредитна карта {ж}
Kreditkarte {f}
лична карта {ж}
Ausweis {m}

Personalausweis {m}
месечна карта {ж}
Monatskarte {f}трансп.
пощенска карта {ж}
Postkarte {f}
пътна карта {ж}
Straßenkarte {f}трансп.
студентска карта {ж}
Studienausweis {m}образ.

Studentenausweis {m}образ.

Studierendenausweis {m}образ.
телефонна карта {ж}
Telefonkarte {f}телеком.
ученическа карта {ж}
Schülerausweis {m}

залагам нщ. на карта [прен.]
etw. aufs Spiel setzen [fig.] {verb}

годишна абонаментна карта {ж}
Jahreskarte {f}
карта {ж} (за игра)
Spielkarte {f}игри
карта {ж} на град
Stadtplan {m}
карта {ж} на Европа
Europakarte {f}геог.
карта {ж} на маршрут
Streckenplan {m}ж.п.трансп.

дневна карта {ж} (за пътуване)
Tageskarte {f}трансп.

Той има месечна карта за автобуса.
Er hat eine Monatskarte für den Bus.трансп.
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • първата българска географска карта под името „Карта на сегашна България, Тракия, Македония и на принадлежащите земи“.
 • Банковата карта обикновено е пластмасова карта, издадена от банка или друга финансова институция, която изпълнява една или редица услуги, свързани с предоставянето на достъп на клиента до банкова сметка.
 • издава „Етнографска карта на славянските народности“ (Этнографическая карта славянских народностей) с мащаб 100 версти в дюйм.
 • Европейска шофьорска карта е шофьорска карта, заместваща многото стилове на шофьорска карта употребявани в страните-членки на Европейска икономическа зона (ЕИЗ) (Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).
 • За сравнително кратък период са създадени и публикувани геоложка карта на Европейската част на СССР, геоложка карта на Казахстан, средноазиатските републики и Урал и релефна геоложка карта на СССР.

 • На италианската карта от 1502 г., известна като карта на Алберто Кантино, откритият от Диого Диаш остров е наречен Мадагаскар.
 • Първата руска военна карта на Балканския полуостров е съставена в началото на XIX век.
 • Има два слота: за SIM карта и за MicroSD карта.
 • Смарткарта – наричана също чип карта или карта на ИС – (...) – е всяка карта джобен размер, с вградени интегрални схеми за изчислителна и криптографска обработка.
 • Съдържа 3 карти на звездното небе, 2 карти на Слънчевата система, карта на най-значителните изследвания на космоса, карта на часовите пояси на Земята, карта на строежа на земната повърхнина и на земната вътрешност и образци на военнотопографски карти и фотограметрични снимки.

 • Британска топографска карта на планината като част от остров Ливингстън от 1968, испанска карта от 1991, и българска карта от 2005 и 2009 в резултат на топографски проучвания през 1995/96 и 2004/05.
 • Мозаечната Мадабска карта от 6 век представлява най-древната карта на Близкия изток и Светите земи.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!