Werbung
 Übersetzung für 'картография' von Bulgarisch nach Deutsch
геог.
Kartografie {f}
картография {ж}
геог.
Kartographie {f}
картография {ж}
админ.
Bundesamt {n} für Kartographie und Geodäsie <BKG>
Федерална агенция {ж} по картография и геодезия [Германия]
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • "Службите по геодезия, картография и кадастър" са "териториални звена" на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 • по негова инициатива, е създадена катедра по „Геоморфология и картография“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет.
 • По-късно се ориентира към картографията и е дългогодишен преподавател по „Математическа география и картография“.
 • Върхът е наименуван на Стефан Додунеков (1945 – 2012) „за неговата подкрепа за българските антарктически топографски проучвания и картография“.
 • Агенцията по геодезия, картография и кадастър (съкратено АГКК) е изпълнителна агенция, която е юридическо лице със седалище София и със служби по геодезия, картография и кадастър в административните центрове на областите в страната.

 • Картография ЕООД“, със съдействието на специалисти от Институтите на БАН, издава „Атлас на Народна република България“, който е своеобразен връх в развитието на българската картография.
 • Освен медицинско образование Райс завършва картография и топография в Харвардския университет.
 • Спътникови снимки на Земята се използват в редица научни области – география (картография и др.), океанография, климатология, археология, както и във военното дело за разузнаване.
 • Завършва Московския институт по геодезия, аерофотоснимане и картография (днес: Московски държавен университет по геодезия и картография) през 1969 г.
 • Съобщение на службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово в Даржавен вестник Посетена на 06.04.2018 г.

 • Развитието на цифровата картография е най-вече следствие от прогреса в областта на компютърния дизайн (CAD – Computer-Aided Design).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!