Werbung
 Übersetzung für 'катедра' von Bulgarisch nach Deutsch
образ.
Lehrstuhl {m}
катедра {ж}
2
Pult {n} [Katheder, Lesepult] катедра {ж} [маса за четец или говорещ]
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Става отделна катедра през 1999 г., а през 2005 г.
 • Член е на катедра „История и теория на журналистиката“ в СУ „Св.
 • Също така е и преподавател в катедра Социология и катедра Политология.
 • Започва работа като асистент в катедра „Обществени сгради“ на Архитектурния факултет в ИСИ (1952), доцент (1962) във ВИСИ, професор (1975) и ръководител на катедра „Обществени сгради“ (1982) във ВИАС.
 • Николай I издава заповед за създаване на три факултета: философски (който е разделен на словесна катедра и физическо-математическа катедра), Юридически факултет и медицински факултет.

 • става ръководител на новосъздадената катедра Полупроводникова и промишлена електроника, по-късно преименувана в катедра „Електроника“ и „Електронна техника“, която се отделя от катедра „Радиотехника“.
 • Работи в катедра „Стокознание“ на Икономическия университет - Варна в периода 1949 – 1978.
 • преподавател в катедра „Национална сигурност“ във Факултет „Информационна сигурност“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).
 • Тя е най-голямата и всеобхватна катедра във факултета, поради тематичното обединение на три природогеографски науки в нея – климатология, хидрология и геоморфология.
 • е катедра от латински обред в македонския град Солун (Тесалоники), Гърция, пряко подчинена на Светия престол на Римокатолическата църква.

 • Професионалната си дейност започва като инженер в катедра „Електроника“ на своя ВМЕИ веднага след дипломирането си.
 • като катедра Ландшафтознание, а от 1977 г.
 • В средата на 1990-те години катедра „Изчислителна техника“ се преименува на „Компютърни системи“, а катедра ПИИС преминава към ФКСУ и се преименува на катедра „Програмиране и компютърни технологии“.
 • преподава моделиране в катедра „Рисуване“ на Архитектурния факултет във ВИАС, доцент (1976) и професор (1982).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!