Werbung
 Übersetzung für 'като например' von Bulgarisch nach Deutsch
wie etwaкато например
Teiltreffer
beispielsweise {adv} <bspw.>например
2
zum Beispiel <z. B.>например
indem {conj}като
15
als {adv} {prep} {conj}като
19
sowie {konj} [sobald]като
2
wie {conj}като
13
aalartig {adj}като змиорка
sobaldщом (като)
im Großen und Ganzenкато цяло
ungeprüft als dass {conj}тъй като
im Allgemeinen {adv} <i. Allg.>като цяло
in der Regel {adv} <i. d. R.>като правило
sowie {konj} [sobald]щом като
folglich {adv}като резултат
als Ergebnis {adv}като резултат
nachdem {conj}след като
линг.
adjektivisch {adj}
като прилагателно
als daßтъй като
federleicht {adj}лек като перце
pechschwarz {adj}черен като катран
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Някои от тях, като например индианците от доколумбовата Мисисипска култура, създават развито селско стопанство, имат постижения в архитектурата и организацията на обществото.
 • След Втората световна война, под комунистическия режим на победилите съвети започва кампания за създаването на жилища, заедно с типични сгради за Източния блок, като например Двореца на културата и науката, който е издигнат във Варшава като подарък от Съветския съюз.
 • Негово дело са създадените в други държави библиотеки като например университетската бибилиотека в Белградския университет.
 • В Linux системите 'kernel panic' е невъзстановима грешка в системното ядро, най-често вследствие на хардуерен проблем, като например повреда в микропроцесора, RAM паметта, хард-диска или друг компонент.
 • Освен че има лоша репутация в САЩ, автостопът е и чисто непрактичен в определени неподходящи участъци като например на дадени отсечки от Междущатска магистрала 80 в щата Невада, по протежението на които има няколко затвора.

 • Върху този многостранен роман влияние са оказали също и текстове от Библията, Шекспир и Джон Милтън, както и фолклорни жанрове, като например моряшки разкази.
 • Версиите не са обвързани със съдържанието на останалите версии и е необходимо единствено да се придържат към общите политики, като например „неутрална гледна точка“.
 • Възможни са и други усложнения, като например увличане на туморната маса от усилената перисталтика и възникване на инвагинация и пр.
 • За сметка на това те отразяват точно някои други природни феномени, като например приливите и отливите.
 • С цел наблюдение в космоса се изпращат сателити като например рентгеновата обсерватория Чандра.

 • Континенталните първенства като например европейското се поемат от континенталните федерации които са членки на АИБА.
 • Киносалонът понастоящем се използва за огранизиране на културни мероприятия, като например народните концерти на местната фолклорна група „Тракийка“.
 • За сведение С# и Java имат само частично сходство на синтаксиса със С, като например използването на къдрави скоби, и са по-близки помежду си отколкото със С.
 • Но въпреки това много от жителите на това село си правят екскурзии и много събори на различни празници като например Петковден, който се чества на 14 октомври.
 • Машини за изчисляване на статични числени задачи като сметалото са съществували още от древността, помагайки в изчисления като например умножение и деление.

 • Победата се определя от физически събития, като например отбелязване на голове или първота преминаване на финиш линията.
 • Според някои съвременните историци и траколози и писмените извори на ранно средновековните автори, като например Прокопий Кесарийски, тракийски език е бил говорен до V век.
 • През този период се извършват и някои нови диалектни промени на мястото на ударението в думите, като например преместването на ударението от крайната сричка върху предударения полугласен ("məglà" > "m`əgla"), преместването на дългия циркумфлекс от последната на предходната сричка ("okô" > "òko") което започва в различни части на словенската езикова територия и решително допринася за формиране на нови диалекти и говори.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!