Werbung
 Übersetzung für 'кварк' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.
Quark {n}
кварк {м}
гастр.
Quark {m}
кварк {м}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'кварк' von Bulgarisch nach Deutsch

кварк {м}
Quark {n}физ.

Quark {m}гастр.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Образувани са от кварк и антикварк.
 • Всеки кварк има свой собствен антикварк.
 • В моделите на суперсиметрията, които запазват R-паритета глуиното се разпадат чрез силното взаимодействие на скварк и кварк, при условие, че е удовлетворено съответното масово съотношение.
 • "Ламбда барионите" (Λ0, Λ+c) са съставени от горен, долен и или чаровен, или странен кварк.
 • Кваркова структура на протон: 2 горни и един долен кварк.

 • Примери за това са свръхфлуидите, като фермионния кондензат, или кварк-глуонната плазма.
 • група учени под ръководството на Самюел Тинг открива J/ψ частицата, което доказва съществуването на "чаровния" кварк (c-кварк), за което получава Нобелова награда за физика за 1976 г.
 • Протоните се класифицират като бариони и са съставени от 2 горни кварка и от един долен кварк, които се придържат от силните ядрени енергии, опосредствани чрез глуони.
 • Теоретичното предвиждане идва от CKM матрицата (матрица на Кабибо-Кобаяши-Маскава), откъдето следва, че съществува трето семейство кварки (топ, дънен, тау-лептон и тау-неутрино), което е било експериментално потвърдено с откриването на дънния кварк.
 • Където q е кварк и l е лептон. В тези реакции, нито лептонното число, нито барионното число се запазват, но B-L (барионното число минус лептонното число) се запазва.

 • По-късно заедно с Джон Илиополус и Лучано Маяни предсказва теоретично чаровния кварк.
 • В процеса, познат като бета разпад, един долен кварк в неутрона може да се превърне в един горен кварк чрез излъчване на виртуална частица W- бозон, който се превръща след това в електрон и електронно антинеутрино.
 • Мезоните са изградени от кварк и анти-кварк (...), така че спинът на мезоните може да бъде кратен на цяло число ћ (бозони): [...].
 • Стандартният модел съдържа шест аромата за кварки и шест аромата за лептони.
 • Антикварките носят противоположния на съответния кварк заряд ([...] или [...]).

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!