Werbung
 Übersetzung für 'кварц' von Bulgarisch nach Deutsch
минерал.
Quarz {m}
кварц {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'кварц' von Bulgarisch nach Deutsch

кварц {м}
Quarz {m}минерал.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Той не съществува в свободно състояние, а под формата на силициев диоксид (в пясъка, кварц) или като силикат (каолин).
 • Минералният ѝ състав обикновено включва кварц, алкален фелдшпат и плагиоклаз, често с примеси от биотит и пироксен.
 • Опушеният кварц (раухтопаз) е полускъпоценен камък.
 • Поради тази причина повечето имат колба от стопен силициев диоксид (кварц) или алумосиликатно стъкло.
 • Освен филит по течението на реката се срещат още глинести шисти, гранит, променен гранит, гнайс и кварц.

 • Обикновено спомагателните материали съдържат варовик, фелдшпат, кварц, слюда, глина, гипс и други.
 • Този метод включва наблюдаване на светлина, излъчена от материали като кварц, диамант, фелдшпат и калцит.
 • През палеолита кварцитът се е използвал с кремък и кварц за направата на каменни сечива.
 • Околностите му са богати на полезни изкопаеми – боксит, гипс и кварц.
 • През палеоцена преди 65 милиона години започва утаяване на карбонати, пелагични мергели и креди с характерен бял цвят в присъствието или отсъствието на кварц.

 • Кварцовото стъкло (или лят кварц) е стъкло, което се състои от чист силициев диоксид в аморфна (не-кристална) форма.
 • Там има зомби-пигмени, кварц, блейзове, уидър скелети, гастове, пиглини.
 • На малки площи се разкриват гранити и се среща опушен кварц.
 • Най-разпространената от тях на повърхността на земята е α-кварц, който кристализира в тригоналната сингония.
 • В Боке са открити големи находища на алуминиева руда (боксит), и полускъпоценни камъни – розов и зелен кварц, халцедон и други, които Гвинея изнася.

 • В строителство е завод „Полярен кварц“, който ще произвежда висококачествен кварцов концентрат.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!