Werbung
 Übersetzung für 'кинематика' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   кинематика | кинематиката | -
физ.
Kinematik {f}
кинематика {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'кинематика' von Bulgarisch nach Deutsch

кинематика {ж}
Kinematik {f}физ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Една от класификацикациите, направена съгласно използваната кинематика, определя основно шест вида кинематични схеми за индустриални роботи, използвани през 2020 г.
  • Пишмиш изследва много теми, сред които кинематика на галактиките, H II мъглявините, структурата на разсеяните звездни купове и планетарните мъглявини.
  • кинематика – изучава движението без да отчита причините (силите), които го пораждат и кинетика – изучава движението (динамиката) и в частен случай равновесието (статиката).
  • Обратната кинематика е раздел от роботиката, в който по зададени крайни координати и ойлерови ъгли на накрайника на робота трябва да бъдат определени координатите и матриците на усукване на междинните стави на робота.
  • Популярни методи за целта включват keyframing, обратна кинематика и улавяне на движение.

  • В зависимост от разглежданите задачи теоретичната механика може да се раздели на статика, кинематика и динамика.
  • Именно за това е било възможно геометрията, в която времето не се разглежда, да бъде развита в кинематика – дисциплина, която разглежда движенията.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!