Werbung
 Übersetzung für 'кинетика' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.
Kinetik {f}
кинетика {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'кинетика' von Bulgarisch nach Deutsch

кинетика {ж}
Kinetik {f}физ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тя внася основни концепции в химичната кинетика, които се използват и до днес.
 • за приноса си към химичната кинетика.
 • Изследванията му засягат атмосферната химия и химичната кинетика.
 • Химичната кинетика е област от физикохимията, която се занимава с изучаването на скоростта на химичните реакции.
 • "Химична кинетика и верижни реакции" е публикувана през 1934 г., а през 1935 г.

 • Той полага основите на волтамерметрията и формулира едно от първите уравнения на електрохимичната кинетика – уравнението на Караогланов.
 • Арениус дълго време работи в сферата на електричеството и химичната кинетика.
 • Неговите ранни проучвания на молекулярната кинетика водят до публикуването на „"Термодинамиката за студенти по химията"“ и „"Кинетиката на химичното превръщане"“ през 1926 година.
 • Дипломира се в Университета в Буенос Айрес и започва докторантура при професор Стопани специализирайки върху ензимната кинетика на алкохолдехидрогеназата.
 • установява основните уравнения на химическата кинетика и термодинамика в книгата „"Очерк за химичната динамика"“.

 • кинематика – изучава движението без да отчита причините (силите), които го пораждат и кинетика – изучава движението (динамиката) и в частен случай равновесието (статиката).
 • Като правило в ензимната кинетика, същият ензим катализира и обратната реакция, до достигане на термодинамично равновесие, поради което началните условия на реакция ще определят и нейната посока.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!