Werbung
 Übersetzung für 'клек' von Bulgarisch nach Deutsch
бот.T
Latsche {f} [Bergkiefer] [Pinus mugo]
клек {м}
3
бот.T
Bergkiefer {f} [Pinus mugo]
клек {м}
2
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'клек' von Bulgarisch nach Deutsch

клек {м}
Latsche {f} [Bergkiefer] [Pinus mugo]бот.T

Bergkiefer {f} [Pinus mugo]бот.T
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Най-високият ѝ връх Велики клек или само Клек достига 1182 м.
 • Нагоре следва пояса на кедровия клек, а най-високите части са заети от планинска тундра.
 • В горните планински пояси преобладават малки гори от храстовидна каменна бреза и кедров клек, а по върховете – планинската тундра.
 • По склоновете, обърнати към студеното крайбрежие на Охотско море има редки гори от кедров клек, а на височина до 1300 m е развита охотската планинска тайга с преобладаващ вид аянския смърч.
 • Районът около езерата се характеризира със суровата си високопланинска природа – глациални форми, планински климат, високопланинска растителност от иглолистна гора, клек и пасища.

 • Естествени горски насаждения представляват близо 60% от всички дървета, а 36% – храстова растителност, представена предимно от клек.
 • На височина до 200 m по северните и до 400 m по южните склонове е разпространен кедровия клек.
 • Каменист и остър връх със стръмни склонове, които от изток и североизток са покрити с клек.
 • Дървесната растителност в него е представена от елитни букови (160-годишни), смърчови и елови насаждения (единично се срещат явор и ясен), с частично покритие на клек под смърчовите насаждения в близост до горната граница на гората.
 • Характерни растителни видове са бук, клек, а по северните склонове и еделвайс.

 • Къс, обрасъл с клек и бяла мура рид свързва Конски кладенец с разположения на запад връх Шаралия.
 • Друго обяснение свързва името му с характерния прошарен от клек мраморен склон на върха, откъм местността "Върбите".
 • Обширна, обрасла с клек трудно проходима седловина свързва "Даутов връх" с разположения на 1400 метра западно по "Главното било" Безимен връх (2595 м).
 • Български клек (...) е широко известно фитнес упражнение за увеличаване на мускулната маса в горната част на бедрата.
 • На югоизток ридът, на който е разположен Голена, се разклонява на две и се снижава бързо, като крайните му части са покрити с хвойна, клек и рядка иглолистна гора.

 • На изток започва покрития с клек Безбожки рид.
 • Най-разпространените растителни видове в парка са: бук – 21,6 %; клек – 17,4 %; смърч – 16,7 %; бял бор – 14,6 %.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!