Werbung
 Übersetzung für 'книжа' von Bulgarisch nach Deutsch
фин.фонд.
Geldkurs {m} <Geld>
курс {м} купува (на ценни книжа)
фин.фонд.
Briefkurs {m} <B>
курс {м} продава (на ценни книжа)
фин.фонд.
Brief {m} <B> [Briefkurs]
курс {м} продава (на ценни книжа)
фонд.
Verkaufsprospekt {m} {n}
проспект {м} за публично предлагане на ценни книжа
фонд.
Emissionsprospekt {m} {n}
проспект {м} за публично предлагане на ценни книжа
фонд.
Wertpapierprospekt {m} {n}
проспект {м} за публично предлагане на ценни книжа
фонд.
Börsenprospekt {m} {n} [schweiz.]
проспект {м} за публично търгуване на ценни книжа
фонд.
Kotierungs­prospekt {m} {n} [schweiz.]
проспект {м} за публично търгуване на ценни книжа
фонд.
Zulassungs­prospekt {m} {n} [schweiz.]
проспект {м} за публично търгуване на ценни книжа
иконом.фин.фонд.
Handelsaussetzung {f}
спиране {ср} (на ценни книжа) от търговия
10 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • "Службата за кадастъра" пази оригиналните кадастрални планове и книжа.
 • IC Markets се контролира от Кипърската комисия по ценни книжа и борси в ЕС.
 • С помощта на агенциите за кредитен рейтинг Стандарт енд Пуърс, Фитч Рейтингс и Мудис Инвестърс Сървис новите пакетни ценни книжа успяват да бъдат създадени за компании, така че те да получат позлатен рейтинг AAA.
 • Прилага се за прехвърляне на данъка върху недвижими имоти и ценни книжа.
 • Индексът на ценните книжа или борсовият индекс е индекс, който отразява средното ниво на цените (от определени групи или определени сектори) на ценни книжа, търгувани на фондовата борса.

 • Разликата между лихвите по корпоративни ценни книжа и лихвите по държавните ценни книжа, които са безрискови, се нарича рискова премия.
 • Следи за правилното прилагане на федералните закони за ценните книжа и за регулиране на пазара на ценни книжа, националните стокови борси и други електронни пазари на ценни книжа в САЩ.
 • Правителствените ценни книжа се издават (печатат) от национално правителство.
 • Освен това МБВР се превръща в основен играч на международните капиталови пазари чрез разработване на ценни книжа, откриване на нови пазари за издаване на ценни книжа и чрез изграждане на широка база за инвеститорите на пенсионни фондове, застрахователни дружества и централни банки по целия свят.
 • Оборотът на борсата обхваща 1/10 от търговията на ценни книжа в световен мащаб.

 • Публично предлагане на ценни книжа е предоставянето на информация за предлагане на ценни книжа, адресирана до 100 и повече лица или до неопределен кръг лица в каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства, съдържаща достатъчно данни за условията на предлагането и предлаганите ценни книжа, така че да могат инвеститорите да вземат решение за записване или закупуване на тези ценни книжа.
 • е съотношението между собствените средства на клиента и откритата позиция (закупените ценни книжа), в която е инвестирал клиентът.
 • Дълговите ценни книжа изразяват прехвърляеми вземания за предварително определен период срещу емитента на ценните книжа, възникнали вследствие на предоставени му в заем парични средства или други имуществени права.
 • Те се делят на книжа с определена лихва и книжа с променлив доход.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!