Werbung
 Übersetzung für 'книжнина' von Bulgarisch nach Deutsch
Schrifttum {n}книжнина {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'книжнина' von Bulgarisch nach Deutsch

книжнина {ж}
Schrifttum {n}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Произведенията на Порфирий Успенски и до ден-днешен не са загубили своето значение, защото съдържат богат фактически материал, свързан с християнската археология, архитектура, книжнина.
 • Литературният изследовател Боян Пенев пише за него: „Може да се каже, че този рилски монах е първата по-крупна личност, която срещаме на прага на нашата нова книжнина“.
 • С наградата се насърчава и отличава немскоезичната книжнина – също и на диалект – от алеманското езиково пространство, включително Форарлберг, немска Швейцария и Елзас.
 • „Нов живот“ е списание за художествена книжнина, което излиза в Орхание през юни 1925 г.
 • Католишката книжнина води своето начало от XVII век.

 • Преди този период новобългарската книжнина е притежавала значително диалектно многообразие.
 • „Община на българската книжнина“ в Цариград в края на 1850-те години.
 • В историческото развитие на селището е безспорна ролята на Рилския манастир, датиран от Х век – векове наред огнище на просвета и култура, пазител на българския национален дух и на българската книжнина.
 • След смъртта на цар Иван Асен II българската книжнина изживява застой.
 • Намира широко разпостранение сред славяните посредством старобългарската книжнина и култура.

 • Автор е на редица статии по темата за старата сръбска литература и книжнина в контекста старобългарската литература и книжнина.
 • „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“ (СбНУНК) е българско периодично научно издание.
 • Пише в цариградския вестник „Вести“ и в списанията „Българска сбирка“, „Училищен преглед“, „Славянски глас“, „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“ и други.
 • В манастира е съществувал скрипторий за преписване на църковна книжнина, а също и иконописна школа за монахини, действала до 1930-те години.
 • С ранната смърт на Георги Бусилин в 1845 година българската възрожденска книжнина и българският народ губят един от забележителните свои първоучители.

 • От периода на втория разцвет на българската книжнина през XIV век следва да се споменат богато илюстрованото с цветни миниатюри Четвероевангелие на цар Иван Александър и Видинско евангелие.
 • Съставител и редактор е на „Българска литература и книжнина през XIII в.“ (1987 г.).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!