Werbung
 Übersetzung für 'книжовна' von Bulgarisch nach Deutsch
ист.
Schule {f} von Preslaw
Преславска книжовна школа {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'книжовна' von Bulgarisch nach Deutsch

Преславска книжовна школа {ж}
Schule {f} von Preslawист.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Понастоящем от БАН се приема, че съществуват три писмено-регионални норми на българския език – стандартизираният официален български език, банатската книжовна норма, която се използва от банатските българи, и македонската книжовна норма използвана в Северна Македония.
 • Със сигурност хърватската глаголическа книжовна традиция търпи пряко влияние от Чехия.
 • Печатницата на Димитрие Теодосие издава близо 50 заглавия на граждански шрифт на вече утвърдилата се нова книжовна норма – славяносръбски език.
 • Със стандартизирането на новобългарския език през XIX век, пряк отглас и приемник на книжовната школа е създадената литература на банатската българска книжовна норма във Войводина.
 • Охридската книжовна школа или Охридско-Деволската книжовна школа е сред двата главни културни центъра на Първата българска държава, наред с Преславската книжовна школа.

 • На територията на днешна южна Албания се е намирала старобългарската област Кутмичевица, чийто книжовна продукция от Охридската книжовна школа формира цялата старобългарска и славянска книжнина.
 • Наум е сред основоположниците на Преславската книжовна школа (първоначално в Плиска), където работи между 886 и 893 година.
 • Някои от учениците начело с Климент, Наум и Ангеларий побягнали към българската крепост Белград и отиват в България, където основават две академии: Охридската книжовна школа и Преславската книжовна школа.
 • Най-последователна в отстояването на ресавската ортография е Етрополската книжовна школа.
 • Като най-значим е оценен приноса на двете книжовни школи от 14 и 15 век – Търновска книжовна школа и Ресавска книжовна школа, които транслират наследството на православната цивилизация към Москва, която се превръща по-сетне по времето на Иван Грозни в т.нар.

 • След смъртта им в българските земи пристигат техните ученици, които създават Преславската книжовна школа и Охридската книжовна школа.
 • Възходът на Търновската живописна, книжовна и архитектурна школа е през периода XIII – XIV век, наречен "Втори Златен век" за българската култура, свързан със строителството на дворци, църкви, книжовна дейност в царския двор и манастирите.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!