Werbung
 Übersetzung für 'когато' von Bulgarisch nach Deutsch
wenn {conj}когато
14
sooft {konj}винаги когато
jeweils {adv}винаги когато
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'когато' von Bulgarisch nach Deutsch

Werbung
когато
wenn {conj}

винаги когато
sooft {konj}

jeweils {adv}
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Две множества се наричат равномощни, когато съществува взаимноеднозначно изображение между тях (когато съдържат равен брой елементи. ...
 • Фауст се обръща към тъмните изкуства, когато законът, логиката, науката и теологията не успяват да го задоволят.
 • Когато дойде време, когато вносът на чуждестранни стоки се затруднява и когато се налага да се откъсне от чуждестранните доставчици и неговите чуждестранни заводи, г-н Фройд реши да спести високи митнически и валутни такси.
 • Човката и краката са отначало жълти (когато са в гнездо), но после стават бежово-розови, когато се научат да летят (след около 3 месеца).
 • Доплеров ефект е промяната на приеманата от наблюдателя честота и дължина на вълната, когато източникът и/или наблюдателят (приемникът) се движат по направление един към друг.

 • Споменава се за пръв път през 1329 година, когато Танузио Топия има графска титла.
 • Използва се в случаите, когато няма специализирани миночистачи, време за провеждане на обикновено тралене или когато последното не осигурява надежна премахване на минните заграждения, например, когато противника използва взриватели (детонатори) с нова конструкция.
 • Историята на полка започва през 1886 година, когато когато съгласно указ №85 в Пловдив от 1-ва и 2-ра четирифунтова батарея се формира "Четвърти артилерийски полк".
 • Масивна, но в хармония с тялото, без бръчки, когато кучето е спокойно.
 • Тази възможност за по-тясно гласоводене е особено доловима, когато се свирят четиризвучия, включително когато не се свири основният им тон, което дава умален акорд.

 • Съседните маршрутизатори се указват като присъединени (adjacent), когато параметрите в техните Hello пакети съвпадат, когато си обменят LSA и когато топологичните им бази данни са синхронизирани.
 • Когато вълнистият папагал е на 1-5 месеца няма ирис, а когато стане над 5 месеца му се появява.
 • Може също да се говори за "puer" "анимус", когато се описва мъжката страна на женското психе или "puella" "анима", когато се говори за вътрешния женски компонент на мъжа.
 • Махасамадхи настъпва само веднъж: когато осъщественият практикуващ или йоги реши да напусне смъртното си тяло и когато кармата е погасена.
 • Законът е приложим само когато тялото плува във флуида, но не и когато има твърда опора.

 • 2. Когато е малко – е достатъчно, когато е много – не достига.
 • Сено се дава на животните когато или където няма достатъчно пасища, на които животните да пасат, когато времето не позволява паша (например през зимата) или когато пашата е прекалено обилна за лесно смилане от животните.
 • Снупи мрази кокосови сладки и бисквити, изпитва клаустрофобия, когато е в места с плевели, умира от страх, когато над къщичката му са се образували ледени висулки.
 • когато е изненадан или разтревожен.
 • Когато [...] , дробта се нарича правилна, а когато [...] – неправилна.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!