Werbung
 Übersetzung für 'кодиране' von Bulgarisch nach Deutsch
Verschlüsselung {f}кодиране {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'кодиране' von Bulgarisch nach Deutsch

кодиране {ср}
Verschlüsselung {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Punycode, друга форма на кодиране, позволява кодиране на низове в Уникод с ограничения знаков набор, поддържан от базираната на ASCII система Domain Name System (DNS).
 • е параметър, използван за кодиране на добавките към храните.
 • ... 1) е стандарт и нотация, която описва правилата и структурите за представяне, кодиране, предаване и декодиране на данни в телекомуникациите и компютърните мрежи.
 • Ранните примери за двоично кодиране включват Шифърът на Бейкън, Брайловата азбука, Международните морски сигнални флагове и 4-цифреното кодиране на китайски йероглифи.
 • UTF-8 е най-използваният стандарт за кодиране в световната мрежа (World Wide Web).

 • Аритметичното кодиране е метод за компресиране на данни без загуба.
 • LZMA използва подобрен LZ77 алгоритъм, заедно с диапазонно кодиране.
 • За кодиране на така дискретизирания сигнал се използва LPCM (Linear Pulse Code Modulation) и евентуално MLP (Meridian Lossles Packing).
 • Основен недостатък на този код са сравнително големите грешки, които се получават при кодиране на сигнал с големи колебания на моментните стойности.
 • Максималната дължина на основния текст на съобщението е 160 символа и интервали при 7-битово кодиране, 134 за 8-битово и 67 за 16-битово кодиране.

 • Той е отговорен за управление кодирането на данните.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!