Werbung
 Übersetzung für 'код' von Bulgarisch nach Deutsch
Code {m}код {м}
Geheimzahl {f}код {м}
Vorwahl {f}(телефонен) код {м}
Postleitzahl {f} <PLZ>пощенски код {м} <ПК>
Vorwahl {f} [Vorwahlnummer]телефонен код {м}
иконом.търг.фин.
eindeutiger Identifikationscode {m}
единен идентификационен код {м} <ЕИК>
информ.
Zugriffscode {m}
код {м} за достъп
метео.
Hitzewarnstufe {f}
код {м} за опасност от горещини
8 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Повечето от тях генерират C код, тоест те са реализирани като транслатори.
 • Телефонен код – +7 38441, пощенски код – 652100, код ОКАТО – 322435517.
 • Прецизният P-код се използва за военни цели и представлява псевдослучаен код с цикъл на повторение 266,4 дни и се състои от 2,3547*1014 бита.
 • Полетът на оператора може да се обозначава обичайно (с посочване само на оператора) или със съвместен двоен код (код на оператора / код на партньора).
 • LabVIEW съдържа и същински компилатор, който произвежда специфичния код за конкретната CPU платформа (PC, Mac или Sun).

 • Краткият код (Short code) на Джон Манчли предложен през 1949, е бил един от първите висококласни езици проектирани някога за електронния компютър.
 • V8 е двигателят за JavaScript, създаден специално за браузъра Google Chrome, чийто код Google отваря през 2008 година.
 • Качественият програмен код е вътрешна и външна характеристика на приложния програмен код.
 • Дисасемблерите от своя страна превръщат простите двоични инструкции на процесора едно към едно в мнемонични инструкции (код).
 • Тялото на цикъла съдържа същинската част на програмата – блок със сорс код (наричан още изходен код или програмен код).

 • Намира се в часова зона UTC+1. Пощенският му код е 32300, телефонният му код – 032, МПС кодът – GM.
 • В горния програмен код, маркираният в синьо код представлява декларацията за документния тип (DOCUMENT TYPE), който определя коя версия на маркиращия език е използвана при изграждането на сайта.
 • Телефонен код: 177. Автомобилен код: 55.
 • Платформено независим език, чийто изходен код се съхранява в базата на SAP системата под формата на изходен код и прекомпилиран изпълним код.
 • Огледалният двоичен код, известен още като двоично-реверсивен код, позиционен код или код на Грей, е вид двоичен код, в който при преминаването между две съседни стойности се променя само една цифра, т.е.

 • В началото на 80-те години на ХХ век структурното програмиране се възприема като широко застъпена практика при разработването на софтуер с цел да се „разбие“ програмния код на по-малки и по-лесни за поддържане части.
 • По същество всяка такава машина създава транслаторен мост между специфичен за нея код и машинен код.
 • Софтуер с отворен код (СОК, [...]) е софтуер, за който притежателят на авторските права на изходния код предоставя правата за обучение, промяна и разпространение на софтуера на всекиго и за всякакви цели (или накратко софтуер с лиценз за отворен код).
 • Обслужва се от летище Таманрасет (IATA код "TMR"; ICAO код "DAAT").
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!