Werbung
 Übersetzung für 'което' von Bulgarisch nach Deutsch
PRON   който | която | което | които
weshalb {conj}поради което
wobei {pron} {adv}при което
4 Wörter
infolgedessen {adv}в резултат на което
infolgedessen {adv}в следствие на което
ungeprüft So ist es!Това е което е!
5+ Wörter
ungeprüft
посл.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Не всичко, което блести, е злато.
цитат
Was dich nicht umbringt, macht dich (nur) stärker. [Friedrich Nietzsche]
Това, което не те убива, те прави по-силен. [Фридрих Ницше]
Suppenkasper {m} [ugs.] дете {ср}, което не обича супа [по герой от детска книжка]
идиом.лит.
Suppenkasper {m}
дете {ср}, което се храни зле, без удоволствие
das Letzte {n}, was du jetzt (noch) gebrauchen / brauchen kannst последното {ср}, което ти липсва
10 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • е философско понятие, обозначаващо състоянието на нещо, което е било реализирано или което е постигнало своето предназначение.
 • Затвор е фотографско устройство, което управлява времето, за което светлината ще освети фоточувствителния материал (фото сензор, фотографски филм).
 • Недостатък на този метод е голямата кривина на траекторията и вследствие на това навлизането в плътните слоеве на атмосферата става на голяма скорост, което води до силно аеродинамично нагряване на апарата и до претоварване, което превишава 10G, което е близко до пределно допустимото претоварване за човек.
 • получава новото име Иввавик, което на езика инувиалуктун означава „място за раждане и отглеждане на малките“, което се отнася до стадото карибу, което ражда малките си в парка, близо до брега на море Бофорт.
 • „Песента ми е за преживяване, през което всеки трябва да премине.

 • Филмът показва куче, което скача през обръч, и друго, което танцува, облечено в костюм.
 • Думата "villanella" произлиза от "villano", което означава селянин.
 • В Стшелечки се намира детска градина, в което учат 212 ученици, основно училище, в което учат 75 ученици и гимназия, в което учат 196 ученици (към 2012 г.).
 • Уранските християни са силно повлияни от европейските традиции, което се счита за плюс в бизнес средите на Индия, което обяснява големия брой християни в корпоративния сектор.
 • Упоритото главоболие, за което няма видна причина, или главоболие, което събужда хората нощем или идва и отминава с внезапни пристъпи, говорят за по-сериозни симптоми, което изисква медицинско лечение.

 • Смята се, че положителното въздействие, което някои пациенти изпитват, е същото, което може да се постигне и чрез обикновен воден масаж на краката.
 • Еламитите наричат страната си "Хатламти", което преминава в средноперсийското и впоследствие новоперсийско "Хуз", на което се поставя новоперсийската наставка "-стан" (място).
 • Това, което виждаме, може да е това, което много голяма част от посетителите получават, но не гарантира това което "всички" ще получат.
 • В древността римляните дават на селището името „Detunda“, което след нашествието на арабите било променено на „Narixa“, което означава „благодатна пролет“ и от което произлиза днешното име на града.
 • Определя се като „резултатът от това, което вършите, което казвате и което другите казват за вас“.

 • всичко, което се отнася до вселената, което конституира реалността.
 • Хелветите са племе, което произхожда от земите на съвременна Швейцария, което преди битката с Цезар е започнало да мигрира през Римска Цизалпийска Галия.
 • Марк е мъжко име, което произлиза от латинското "Mart-kos", което означава „посветен на бог Марс“.
 • Думата е от персийски произход – "bakshish" (بخشش), което означава „дар“.
 • В преносен смисъл думата „евангелие“ се употребява като съчинение, което съдържа основните положения на някакво учение или като нещо, в което може да се вярва, което се приема за безспорна истина или като основен, най-висши смисъл.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!