Werbung
 Übersetzung für 'кохезия' von Bulgarisch nach Deutsch
информ.физ.
Kohäsion {f}
кохезия {ж}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'кохезия' von Bulgarisch nach Deutsch

кохезия {ж}
Kohäsion {f}информ.физ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Това налягане е правопропорционално на свойството за кохезия на флуида.
  • с цел развитие на инфраструктурната основа на общия европейски пазар и континенталната икономическа и социална кохезия, които включват и свързаност в комуникациите и енергетиката.
  • Някои материали, които имат слоеста кристална решетка и едновременно с това ниска кохезия и адхезия, се използват за твърди смазочни материали.
  • Едно от веществата с висока кохезия е водата.
  • Европейският социален фонд (ЕСФ) е основният финансов инструмент на Европейския съюз за подкрепа на заетостта в държавите членки, както и за насърчаване на икономическата и социалната кохезия.

  • Свързаността обикновено се контрастира с кохезията.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!