Werbung
 Übersetzung für 'към плажа' von Bulgarisch nach Deutsch
zum Strandкъм плажа
Teiltreffer
am Strand {adv}на плажа
gegenüber {prep}към
6
gegen {prep}към
13
in Richtung {prep}към
anfällig fürпредразположен към
dazu {adv}към това
филмF
Das Fenster zum Hof
Прозорец към двора
електр.
anklemmen {verb}
свързвам към клема
техн.
störungs­anfällig {adj}
предразположен към смущения
Streben {n} (nach)стремеж {м} (към)
dazugehörig {adj}спадащ към нщ.
zu etw. neigen {verb}клоня към нщ.
an etw. halten {verb}придържам към нщ
zueinander {adv}един към друг
zu etw.Dat. ermahnen {verb}призовавам към нщ.
Einfühlungs­vermögen {n} чувствителност {ж} към други
zu Gewalt neigen {verb}склонен съм към насилие
nach jdm./etw. greifen {verb}посягам към нкг./нщ.
zu etw.Dat. greifen {verb}прибягвам към/до нщ.
zu jdm./etw. zählen {verb}приндлежа към нкг./нщ.
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Заради него прекият път към плажа остава затворен дълго време и не се отваря до 1991 г.
  • Уникалността на варненската морска градина идва от нейното естествено продължение към плажа и морето и плавното преливане на парковия с морския ландшафт.
  • В Далян се намират и гробниците на ликийски и карийски владетели, издълбани в скалите над града, датиращи от 4 в пр.н.е. Руините на древногръцкия полис Каунос се намират наблизо от другата страна на реката и могат да бъдат достъпени чрез кратко 30 мин пътуване с лодка. От останките на града има прекрасна гледка къмПлажа на костенурките“.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!