Werbung
 Übersetzung für 'късен' von Bulgarisch nach Deutsch
spät {adj}късен
3
nachträglich {adj}по-късен
Nachwirkung {f}по-късен ефект {м}
auf etw. {verb} [akk] nachwirken оказвам (по-късен) ефект върху нщ.
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Твори главно във Венеция, рисува свещени предмети в късен ренесансов или маниеристичен стил.
 • В по-късен етап от играта на по-високи нива може да се подобряват уменията и с „enchant“.
 • Според степента на минерализация на материалите катагенезата протиче в два етапа – ранен (начален) и късен (дълбок).
 • Известен по-късен представител на фамилията е писателят Шалва Дадиани (1874 – 1959).
 • Образуван е през 1500 г. от немския крал и по-късен император Максимилиан I. Съществува до 1806 г.

 • Фосилните находки от представители датират от среден или късен олигоцен.
 • В архитектурно отношение представлява трикорабна базилика с дървен покрив, полукръгла апсида на изток и по-късен отворен трем.
 • в България са открити и описани 5 нови за световната наука родове птици от находища с неогенска и кватернерна възраст – "Balcanas" (езерна патица) от ранен плиоцен от Дорково, "Chauvireria" (дребна фазанова птица от подсемейството на яребиците Perdicinae) от ранен плейстоцен от Вършец, "Eremarida" (чучулига) от късен миоцен от Храбърско, "Euroceros" (европейска рогата земна врана) от късен миоцен от Хаджидимово и "Dobrosturnus" (скорец) от среден миоцен от Кардам.
 • Едва на по-късен етап се пристъпва към партизански действия.
 • Както и при кабриолета и тези автомобили са преработени на по-късен етап от различни сервизи.

 • след който са построени наново в късен ренесансов стил и в късен бароков стил от Тилман Гамерски през 1701 г.
 • Средно късен сорт. Лозите се отличават със среден растеж. Устойчив на студ и гъбични забчолявания.
 • През 385 г. той е консул заедно с най-възрастния син на Тедосий и по-късен император Аркадий.
 • На по-късен етап вълкът преминава в европейския приказен фолклор като отрицателен, често леко глуповат герой.
 • Годеперт се смята за баща на Рагинперт († 701), херцог на Торино и по-късен лангобардски крал.

 • Стилът на изкуството през Амарнския период може условно да се раздели на 2 етапа – ранен и късен.
 • в Хага на ЕКА е обещан бюджет за разработване на варианта CARV, включително отчитане на техническите изисквания за преминаване на по-късен етап към CTV.
 • Едуард Мьорике (...) е късен немски романтик – лирик и белетрист, – представител на „Швабската школа“.
 • ... 1340) е късен швейцарски минезингер, произлязъл от буржоазните среди на град Цюрих.
 • На по-късен етап с Ка-25 са въоръжени и на авионосните кораби от типа „Киев“.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!