Werbung
 Übersetzung für 'лабораторно' von Bulgarisch nach Deutsch
Laboruntersuchung {f}лабораторно изследване {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Най-сигурен е резултатът при лабораторно изследване.
 • Тези помещения са оборудвани с най-модерното училищно лабораторно оборудване, така че учениците да могат да експериментират в групи и да успеят да открият или потвърдят основните закони на природата в областите на физиката, химията и биологията.
 • Бунзеновата горелка, наречена така в чест на Роберт Бунзен, е основна част на лабораторно оборудване.
 • Проведено е лабораторно изследване за оптимизиране на сглобки с висока здравина за закрепване на външния резервоар и орбиталната равнина, разположена върху равнината на носача.
 • Витамин В5 е широко разпространен на пазара като Д-пантотенова киселина, декспантенол и калциев пантотенат, които се създават лабораторно от Д-панотенова киселина.

 • Блюдата на Петри се изработват в различни размери от лабораторно стъкло или пластмаса (прозрачен полистирен).
 • е проведено лабораторно изследване върху мишки на хроничната токсичност, която показва, че комбинацията от захарин и цикламат причинява рак на лабораторни плъхове.
 • Всяко лабораторно упражнение завършва с кратък тест.
 • Войводиново има регистрирани два сондажа за минерална вода, която лабораторно е определена като „трапезна“.
 • Институтът осъществява научноизследователска, лабораторно-диагностична, референтна и експертна дейност в областта на ветеринарната медицина, и безопасността на храните.

 • Пиезометърът (от гръцки "пиезо" – натиск и "метрео" – измервам) е уред, приспособение за производствено и лабораторно измерване на хидростатичното налягане на нютонови флуиди и деформации на твърди тела в дадена система.
 • При необходимост е нужно рибата да бъде изследване преди това лабораторно.
 • Калибровъчната крива се използва, като определената лабораторно с радиовъглеродно датиране дата се отчете по вертикалната ѝ ос (абсцисата) и се прекара хоризонтална линия докато се пресече с калибровъчната крива.
 • Използва се и като опитно лабораторно животно.
 • Повлиян от феноменологията, той отстоява да се прави полево наблюдение пред лабораторно, по простата причина, че при първото може да се разбере действителното поведение на животното в естествена среда, а не изкуственото му поведение в една изкуствена среда.

 • Арбовирусните инфекции могат да бъдат диагностицирани при лабораторно изследване, чрез методите ELISA и PCR.
 • Окончателната диагноза се основава на данни от аутопсията и лабораторно тестване на мозъчен ствол.
 • И лабораторно, и в практиката може да се получи при взаимодействие на калциев карбид (CaC2) и вода (H2O).
 • За лабораторно изследване се вземат следните материали – гърлен секрет от началните дни на заболяване, кръв в острия и в периода на оздравяване, съдържание от кожните поражения.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!