Werbung
 Übersetzung für 'лазерен' von Bulgarisch nach Deutsch
техн.физ.
Laserstrahl {m}
лазерен лъч {м}
информ.
Laserdrucker {m}
лазерен принтер {м}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'лазерен' von Bulgarisch nach Deutsch

Werbung
лазерен лъч {м}
Laserstrahl {m}техн.физ.
лазерен принтер {м}
Laserdrucker {m}информ.
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Знамето включва новозеландска папрат и киви, изстрелващ зелен лазерен лъч от очите си.
 • През 1972 г. работи в Ксерокс (Xerox PARC) по създаването на персонален компютър и лазерен принтер.
 • възлага да се проведат работи за повишаване на точността на ракетите от комплекса „Вулкан“ с отработване на високоточен лазерен канал за насочване и създаване на ракетата „Вулкан ЛК“.
 • Използва се лазерен източник на светлина, заради кохерентността на лъча, трудно постижима с други средства.
 • От модификацията Т-62М започва да се монтира нова система за управление на огъня – „Волна“, включваща лазерен далекомер КТД-2, измерващ разстояния от 500 до 4000 m и точност на измерване до 10 m, балистически изчислител БВ-62, прицел ТШСМ-41У с независима стабилизация на зрителното поле във вертикална плоскост и двуплоскостен стабилизатор „Метеор М1“.

 • Системата за управление на огъня включва лазерен мерник-далекомер с независима стабилизация във вертикална плоскост ТПД-К1, перископичен електронно-оптичен пасивно-активен нощен прибор ТПНЗ-49-23 със зависима стабилизация на полезрението, двуплоскостен електрохидравличен стабилизатор 2Э28М2.
 • Оливети е на второ място след френската Sagem на европейския пазар на факсове с обикновена хартия, използващи трите технологии: термичен пренос, мастиленоструен печат и лазерен печат, и на първо място в мастиленоструйните факс машини.
 • Лазерната показалка (или писалка) представлява малко ръчно устройство, което съдържа източник на енергия (обикновено батерия) и лазерен диод.
 • Има клипове, които показват как имитира звука на лазерен лъч и злодейски смях.
 • Едната от основните цели на мисията е пускането в орбита на съвместно разработения лазерен геодезически спътник LAGEOS-2 (от "LА"ser "GЕ"odynamics "S"аtellite) между НАСА и ASI.

 • Той носи SA-106 топографска камера, лазерен алтиметър и доплер апаратура.
 • Заради разходимостта, Гаусовият лазерен сноп когато е фокусиран в малко петно се разширява след това в голям ъглов диапазон.
 • При лазерните нивелири хоризонталната линия се дава от лазерен лъч.
 • При достатъчна близост се включва монтираният на кораба лазерен сензор за контрол на сближаването.
 • Четенето и записа на данните става посредством лазерен лъч, като съществуват и хибридни модели, при които освен лазерното излъчване се използва и магнитно поле.

 • Магнитното поле на бобината само по себе си не може да промени поляритета на магнитния записващ слой, затова мястото първо се загрява от фокусирания върху него лазерен лъч до температура превишаваща точката на Кюри, където коерцитивната сила на магнитния материал значително пада и става възможно слабото поле на бобината да инвертира (преобърне) полярността на намагнитване на материала.
 • Традиционно документите се създават върху хартия, като информацията се записва с мастило или на ръка (собственоръчен документ) или с помощно средство (например пишеща машина, печатна преса или напоследък лазерен принтер).
 • В системата е включен лазерен далекомер-целеуказател, който се използва освен за внасяне на поправки в автоматичен режим на стрелба с оръдието и неуправляемите ракети (НУР) и за избор на оптимална траектория на противотанковите ракети (ПТР) преди пуск.
 • Основните цели на мисията са заснимане на лунната повърхност, изследване на осветеността и възможността за осъществяване на астрономически наблюдения, установяване на точното разстояние между Луната и Земята посредством огледало отразяващо лазерен лъч идващ от Земята, както и изследване на повърхностното магнитно поле и свойства на лунната почва.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!