Werbung
 Übersetzung für 'ландшафтна' von Bulgarisch nach Deutsch
екол.наук.
Landschaftsökologie {f}
ландшафтна екология {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'ландшафтна' von Bulgarisch nach Deutsch

ландшафтна екология {ж}
Landschaftsökologie {f}екол.наук.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • На територията на мините е създаден природен резерват Кшемьонки Опатовске, който е част от защитената ландшафтна зона Каменната долина.
 • Съществуват три вида защитени зони – със строга, с активна и с ландшафтна защита.
 • Вековно дърво е дърво, което поради голямата си възраст, размер или състояние е с изключителна културна, ландшафтна или природозащитна стойност.
 • Панчев е автор на основни трудове по паркова и аграрна ландшафтна архитектура.
 • ... съкратено: "BUGA") е изложение в Германия за градинарство и свързани области като ландшафтна архитектура.

 • Франчишек Кшивда-Полковски, създател на полската школа в градинската ландшафтна архитектура.
 • Ботаническите градини разполагат с богати растителни колекции с ендемити и екзоти, със специфични условия за развитие на научна дейност в области като ботаника, биология, екология, ландшафтна архитектура и др.
 • Георги Петков Калчев е първият българин, получил академично образование по озеленяване, ландшафтна архитектура и помология.
 • Живее в Манчестър, Англия, далеч от своето полицейско минало, и се занимава с ландшафтна архитектура.
 • По образование е инженер със специалност ландшафтна архитектура. Владее немски и руски език. Женен.

 • По склоновете на планината отчетливо се проявява височинната ландшафтна поясност.
 • магистърската специалност Физическа география и ландшафтна екология се преименува на Ландшафтна екология и природен капитал.
 • Участва в съставянето на ландшафтна карта на България през 1991.
 • Тя трябвало да отразява модерната ландшафтна архитектура, съответстваща на духа на времето и да се откроява от отживелите форми на старата барокова градина на двореца Сансуси, създадена от чичо му Фридрих Велики; именуването на парка като "Новата" градина говори само за себе си.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!