Werbung
 Übersetzung für 'ландшафтознание' von Bulgarisch nach Deutsch
наук.
Landschaftskunde {f}
ландшафтознание {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'ландшафтознание' von Bulgarisch nach Deutsch

ландшафтознание {ср}
Landschaftskunde {f}наук.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Румен Любенов Пенин е български учен географ, професор и ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географски факултет на Софийски университет в периода 2006 – 2014 г., доктор от Московския държавен университет. Главен редактор е на електронното списание „Географ“.
 • е ръководителка на редица изследователски проекти, основно в областта на фундаменталното и приложно ландшафтознание.
 • със специалност география, ландшафтознание и опазване на околната среда.
 • Заедно с Борис Полинов и Александър Перелман създават новата наука геохимия на ландшафтите, която представлява научен синтез между науките география на почвите, биогеохимия и ландшафтознание.
 • Милан Георгиев е български географ, професор в катедра Ландшафтознание и опазване на природата среда, Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Умира през 2008 г. в София.

 • Зорница Чолакова е български географ, доцент в катедра Ландшафтознание и опазване на природата среда, Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
 • От 2005 г. е доцент в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ към Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Екатерина Благоева е български географ, доцент по ландшафтознание.
 • През 2016 Мимоза Контева се пенсионира, след 38-годишна научно-преподавателска дейност в катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда към Геолого-географски факултет на Софийски университет и направени множество приноси за развитието на природната география като наука в България.
 • Тогава написва първия учебник по ландшафтознание за студентите, издаден от Университетското издателство през 1990 г.

 • Националната комисия по география е организационен орган, сформиращ се със заповед на министъра на образованието и науката. Той определя регламента и етапите на олимпиадата, подготвя въпросите и организира самото провеждане на олимпиадата. От създаването на олимпиадата до 2010 председател на комисията е проф. д-р Румен Пенин, преподавател в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ към ГГФ на СУ. От 2011 е назначен нов състав на комисията и нов председател в лицето на доц. д-р Александър Сарафов, преподавател в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ към ГГФ на СУ. През 2017 за председател на комисията е избрана доц. д-р Вера Николова, преподавател в катедра „География на туризма“ към ГГФ на СУ.
 • Развитието на физическата география през 20 век довежда до обособяването на едно от най-перспективните научни направления в нея – ландшафтознанието.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!