Werbung
 Übersetzung für 'литература' von Bulgarisch nach Deutsch
Literatur {f}литература {ж}
5
Schrifttum {n}литература {ж}
Ich unterrichte Literatur.Преподавам литература.
лит.
Emigrantenliteratur {f}
емигрантска литература {ж}
einschlägige Literatur {f}специална литература {ж}
лит.
Gegenwartsliteratur {f}
съвременна литература {ж}
Quellenangabe {f} посочване {ср} на използвана литература
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Английска литература, често използвано и като синоним на литература на Великобритания, е основната и първа литература, която се пише на английски език.
 • Получава магистърска степен по сравнителна литература, гръцки език и литература във Факултета по хуманитарни и социални науки на Загребския университет.
 • Никой не говори за „косовска литература“.
 • е норвежка писателка на произведения в жанра детска литература, поезия, драма, криминален роман и хумористична литература.
 • В „Увод във фантастичната литература“ (1970) разглежда сериозно и задълбочено фантастичната литература.

 • Той е сред водещите фигури в съвременната японска литература.
 • е жанр в средновековната западноевропейска литература, вид средновековен епос.
 • Бакалавърските програми на департамента през годините са „Хуманитаристика: Литература“, „Литература и литературознание“, „Език и литература“, „Български език и литература“ и „Българистика“ (от 2011).
 • Пише и преподава в областите българска литература (основно нова българска литература, но и съвременни автори от края на XX и началото на XXI век), женско писане (в българската литература), феминизъм и библеистика, феминизъм и психоанализа (и като литературна критика), но също и чужда литература.
 • Изследовател на средновековната руска литература, изобразително изкуство, история и фолклор.

 • Древногръцката литература оказва силно влияние на по-късната елинистическа литература и на западната литература изобщо.
 • Отделянето на публичната и научна реч от художествената литература е по причина на общоприетата представа за литература, като семиотично обвързана с художествена литература.
 • Записва литература в Монпелие, Франция (1907).
 • Гръцката литература е литература, писана на гръцки (или старогръцки) език от 8 век пр.
 • ИК „Жанет 45“ е носител на следните национални и международни награди: „Бронзов лъв“ (2002) за цялостен принос в издаването на съвременна българска литература; „Христо Г.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!