Werbung
 Übersetzung für 'митническа' von Bulgarisch nach Deutsch
Zollkontrolle {f}митническа проверка {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'митническа' von Bulgarisch nach Deutsch

митническа проверка {ж}
Zollkontrolle {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Митническият съюз надгражда понятието зона за свободна търговия като прибавя към него и обща митническа политика.
 • Таблицата с вносните мита на дадена държава или група държави се нарича митническа тарифа.
 • След 2007 г. България като членка на ЕС приема и прилага Общата митническа тарифа на съюза.
 • Митническата тарифа представлява списък или таблица на митата, налагани при осъществяването на внос или износ от дадена митническа територия.
 • Съветът приема работното наименование Световна митническа организация.

 • Новите стоки се класират с решения, взети в рамките на Световната митническа организация и нейния Комитет по хармонизираната система и други комитети.
 • Световната митническа организация е международно призната за експертни митнически познания и орган, играещ водеща роля в дискусията, развитието, популяризирането и прилагането на съвременните митнически системи и процедури.
 • Федералната митническа служба на Руската федерация ("Федера́льная тамо́женная слу́жба" ("ФТС Росси́и")) разполага със свои собствени подразделения Спецназ, чиято функция е да охраняват митническите служители при осъществяването на тяхната работа в ситуации с повишен риск за безопасността им.
 • Българската митническа администрация е създадена през 1879 г.
 • Също така през тези дни се взима решение – във възможно най-кратки срокове да се въведат елементи за митническа и гранична защита на границата с Русия, които вече съществуват от руската страна.

 • Те са британски коронни владения (под британски суверенитет, без да са част от Обединеното кралство), съответно и митническа територия на Европейския съюз.
 • Членовете на Митническият съюз – Казахстан, Беларус и Русия постигат споразумение за единна митническа тарифа през юни 2009 г.
 • Органическият устав задава рамките за стопанското и финансовото управление на областта със създаване на митническа бариера между нея и Княжество България [...] , с въвеждането на поземлен данък вместо десятъка [...] и други изисквания.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!