Werbung
 Übersetzung für 'мишка' von Bulgarisch nach Deutsch
Maus {f}мишка {ж}
14
информ.
Maus {f} [Computermaus]
(компютърна) мишка {ж}
информ.
Maustaste {f}
бутон {м} на мишка
зоол.T
Waldbirkenmaus {f} [Sicista betulina]
горска скоклива мишка {ж}
зоол.T
Streifenhüpfmaus {f} [Sicista betulina] [Waldbirkenmaus]
горска скоклива мишка {ж}
зоол.T
Hausmaus {f} [Mus musculus]
домашна мишка {ж}
зоол.T
Brandmaus {f} [Apodemus agrarius]
полска мишка {ж}
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През 2015 година изследователите от японския Университет за физикохимични изследвания заедно с колеги от Медико-стоматологичния университет в Токио успяха да създадат няколко нови зъба от тъканите на мишка и да ги имплантират в челюстта на мишка.
 • Подложката за мишка е повърхност за поставяне и преместване на мишка.
 • Първата убита мишка, за която се знае, е хваната на 22 април 2011 г.
 • Маркираният с мишка текст влиза директно в клипборда и може да бъде вмъкнат с натискане на средния бутон на мишката в X.
 • Наталската многогръда мишка ("Mastomys natalensis") е вид гризач от семейство Мишкови (Muridae).

 • Ивичестата тревна мишка ("Lemniscomys striatus"), наричана също пъстра тревна мишка, е вид гризач от семейство Мишкови (Muridae).
 • Малката морска мишка ("Callionymus risso") е вид бодлоперка от семейство Callionymidae.
 • Алпийската полска мишка ("Apodemus alpicola") е вид бозайник от семейство Мишкови (Muridae).
 • Горската скоклива мишка ("Sicista betulina") е вид бозайник от семейство Тушканчикови (Dipodidae).
 • Настолната мишка използва топка и ролки, ако е механична или лазерна мишка, или LED, ако е оптична мишка.

 • Самият Хораций пародира фразата в друга своя поема „Градската мишка и селската мишка“, в която използва изразът "carpe viam", който означава „хвани пътя“.
 • Например съставният жест „влачене с мишка“ при сензорните екрани обикновено се реализира чрез "двукратен" допир и изписване на траектория, тъй като еднократният допир имитира щракването с мишка.
 • Повечето персонални компютри притежават мишка и клавиатура, но лаптопите обикновено използват тъчпад вместо мишка.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!