Werbung
 Übersetzung für 'многообразен' von Bulgarisch nach Deutsch
vielfältig {adj}многообразен
5
artenreich {adj}многообразен
mannigfaltig {adj} [geh.]многообразен
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Вследствие на сложния и многообразен климат, в района на „триречието“ са намерили убежище множество видове растения и животни.
  • Репертоарът му е многообразен – от класически хорови образци, до съвременни разработки на българския фолклор и хорови песни от най-известните съвременни композитори.
  • Стилът на Хегедюш и Бьом е многообразен.
  • Пламен Капитански е съвременен български художник със собствен многообразен стил, автор на повече от 4 хил.
  • Идеята му за нея идва от културния шок при преместването му от Лестър в Лондон, и атмосферата в романа е хипербола на усещанията му за движението, разстоянията и обстановката в огромния и многообразен мегаполис.

  • Релефът е многообразен, климатът умерено-континентален.
  • От него тя наследява многообразен, стилен и оригинален певчески репертоар.
  • В предговора към нея Николай Хайтов сочи, че „умелото възсъздаване на събрания от автора многообразен материал и претопяването му в живи и сочни с определено естетическо въздействие картини“ прави повествованието и увлекателно и занимателно, като „в това отношение Георги Арнаудов се е проявил като последовател на знаменития Тукидид“ при възсъздаването, оживяването и осмислянето на историята.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!