Werbung
 Übersetzung für 'многообразието' von Bulgarisch nach Deutsch
ЕС
In Vielfalt geeint [Europamotto]
Единни в многообразието [Мото на ЕС]
ЕС
Einheit {f} in Vielfalt
единство {ср} в многообразието
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Широката мазга укротена в умерен авангардизъм, многообразието от фактури и техники го правят автентичен и запомнящ се автор.
 • Типична особеност е многообразието от наставления и рецепти, които понякога нямат нищо общо с живописта, а засягат „различните изкуства“.
 • Цели да помогне на младежите да разберат многообразието на европейските култури и усвоят езиците и европейските ценности.
 • Островът е известен и с многообразието и изобилието от пеперуди и безгръбначни.
 • ... пише по този въпрос: „любов като всички останали“) и към многообразието в обществото.

 • Хемингуей, удивен от многообразието на Маняра, нарича езерото „най-красивото в Африка“.
 • Видът "Pisum sativum" се характеризира с голямо генетичното разнообразие, което се проявява в многообразието на морфологичните черти на цветовете, листата, стъблата, чушките и семената.
 • Предвид многообразието на тоновете на човешката кожа, пудрата идва в многообразни цветове, които да отговарят на тези тонове.
 • Селото се намира на 2 километра от резервата „Воден“, който е известен с многообразието на животинските видове и резиденцията, построена по време на комунистическия режим.
 • „стихове по стените“ (проекта „Европейска поезия на стената – единство в многообразието“) в София, към която се присъединяват и други посолства на страни-членки на общността.

 • Трънският диалект в основата си си старобългарски, си е е запазил и обаогатил през вековете и също има своето място в многообразието на българските говори.
 • България е страна изключително богата на туристически ресурси, както с многообразието на природните си дадености, така и с уникалността на своите 16 фолклорни зони.
 • Българският аналог на щрудел се приема, като вариант на многообразието от плодови баници и се нарича ябланик (абланик, абланица, ябланица).
 • Латинският термин "substantia" (действителност, същност, наличие) е буквален превод на една от трите гръцки думи, с които първите философи се опитват да очертаят смисъла на учудването, предивзвикано от единството и многообразието на света.
 • Трите величествени планини, сред които е разположено – Рила, Пирин и Родопите определят многообразието на неговата природа, фолклор и история.

 • В исторически план, концепцията на топологичното пространство се появява като обобщение на метричното пространство и многообразието.
 • Заедно тези части покриват цялата окръжност, а четирите карти образуват атлас на многообразието.
 • С многообразието на релефа и растителността е свързано и съществуването на богата фауна.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!