Werbung
 Übersetzung für 'многообразие' von Bulgarisch nach Deutsch
Vielfalt {f}многообразие {ср}
3
sexuelle Vielfalt {f}сексуално многообразие {ср}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В голямото многообразие на проблеми се развиват различни самостоятелни области на биомедицинското инженерство.
 • В математиката, повърхност или повърхнина е двуизмерно многообразие.
 • Творчеството ѝ се отличава с жанрово и стилистично многообразие, лек разказвачески подход, разнообразен арсенал от герои и ловко преплитане на действителност и фантазия.
 • Тази идея е обобщена до диференциално многообразие от случайно измерение, влизащо в Евклидово пространство.
 • Има многообразие от малки гризачи и лисици, като полярната лисица е допълнително аклиматизирана.

 • Преди този период новобългарската книжнина е притежавала значително диалектно многообразие.
 • Той включва само два съвременни вида – хатериите, но в миналото има голямо многообразие, като негови представители заемат голяма част от днешната екологична ниша на гущерите.
 • Основен проблем според Левкип е търсенето на единство и многообразие.
 • ... още "UC Riverside" или "UCR") е един от десетте Калифорнийски университета, известен с икономическото си и етническо многообразие.
 • Най-общо, това многообразие от научни подходи към аргументацията може да се представи терминологично чрез три категории: процес, процедура и продукт.

 • Това езиково многообразие отразява световната (глобалната) концепция на групата и работата им с музиканти от различни държави.
 • Въпреки голямото многообразие и смесване на различни музикални похвати, в съвременното музикознание се дискутират три (или четири) основни тематични рода (или базови жанра) музициране или типове музика.
 • В топологията бутилката на Клайн е двумерно затворено неориентируемо многообразие с ойлерова характеристика нула.
 • Намират се в природен парк „Врачански балкан“, в уникалното със своето многообразие на природни форми и забележителности Искърско дефиле.
 • Окръжността също притежава свойства, които позволяват тя да се разглежда като по-особен тип многообразие.

 • Хаим Аврам Еструмса (фамилията се среща в многообразие от форми като Иструса, Иструмица и други, [...]) е еврейски духовник (равин) и талмудист от Османската империя от XVIII - XIX век.
 • Даниел Еструмса (фамилията се среща в многообразие от форми като Иструса, Иструмица и други, [...]) е еврейски духовник (равин) и талмудист от Османската империя.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!