Werbung
 Übersetzung für 'многостранен' von Bulgarisch nach Deutsch
vielseitig {adj} [verschiedenartig]многостранен
2
vielfältig {adj}многостранен
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Философът Пол Вайс пише в Речника на американските биографии (1934) за него: „най-оригиналният и многостранен сред американските философи и най-великият американски логик“ (Brent, 1).
 • Върху този многостранен роман влияние са оказали също и текстове от Библията, Шекспир и Джон Милтън, както и фолклорни жанрове, като например моряшки разкази.
 • Имението Харку има многостранен строително-исторически фон.
 • е историческа международна организация със седалище в Париж, създадена от страните от Западния блок (главно от НАТО) през 1949 година за многостранен контрол на износа в СССР и другите страни от Съвета за икономическа взаимопомощ.
 • е многостранен договор, който е подписан под егидата на Международната комисия по гражданското състояние.

 • Европейската патентна конвенция е многостранен договор, с който се създава Европейска патентна организация и самостоятелен правен механизъм за издаване на единни европейските патенти.
 • Той може да стане многостранен, ако бъде ратифициран от още държави.
 • Той е многостранен мислител, който изучава задълбочено гръко-римската култура, обръщайки внимание и на римското право в някои свои фундаментални трудове.
 • Приносът ѝ в опазване на дивата природа на Африка е значителен и многостранен.
 • С него СТАРТ се превръща от двустранен в многостранен гоговор.

 • Сключеният по-късно многостранен Берлински договор ограничава продължителността на следвоенното ВРУ до 9 месеца след подписването на договора.
 • Царят на Парамара Бходж (1010 – 1060) е многостранен учен и плодовит писател.
 • Той е плодовит и многостранен композитор, създал първокласна музика в няколко жанра.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!