Werbung
 Übersetzung für 'може' von Bulgarisch nach Deutsch
(das) mag sein [kann sein]може [възможно е]
2 Wörter
vielleicht {adv}може би
womöglich {adv}може би
womöglichможе би
wahrscheinlich {adv}може би
möglicherweise {adv}може би
eventuell {adv} <evtl.>може би
3 Wörter
Zahlen, bitte!Може ли сметката?
Die Rechnung bitte!Може ли сметката?
So geht das nicht!Така не може!
5+ Wörter
Davon kann nicht die Rede sein! И дума не може да става за това!
transportabel {adj} който може да бъде транспортиран [транспортируем]
правофин.
übertragbar {adj}
който може да се прехвърли
verstellbar {adj} който може да се регулира [по размер или чрез настройка]
schnellstmöglich {adv}колкото се може по-бързо
Darf ich vorstellen, ...Може ли да Ви представя ...
Soll ich ihm / ihr etwas ausrichten? Може ли да му / ѝ предам нещо?
vom Turm aus ist die ganze Stadt zu überblicken от кулата може да се види целият град
ungeprüft ansprechbar {adj} с когото може да се говори; контактен
das lässt sich nicht verhindern това не може да се предотврати
Er kann tun und lassen, was er will. Той може да прави каквото си иска.
Kannst du ein wenig rutschen? [ugs.] Може ли да се преместиш малко?
Auf ihn ist Verlass.На него може да се разчита.
Nichtschwimmer {m} човек {м}, който не може да плува
24 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'може' von Bulgarisch nach Deutsch

може [възможно е]
(das) mag sein [kann sein]

може би
vielleicht {adv}

womöglich {adv}

womöglich

wahrscheinlich {adv}

möglicherweise {adv}

eventuell {adv} <evtl.>

Werbung
Може ли сметката?
Zahlen, bitte!

Die Rechnung bitte!
Така не може!
So geht das nicht!

И дума не може да става за това!
Davon kann nicht die Rede sein!
който може да бъде транспортиран [транспортируем]
transportabel {adj}
който може да се прехвърли
übertragbar {adj}правофин.
който може да се регулира [по размер или чрез настройка]
verstellbar {adj}
колкото се може по-бързо
schnellstmöglich {adv}
Може ли да Ви представя ...
Darf ich vorstellen, ...
Може ли да му / ѝ предам нещо?
Soll ich ihm / ihr etwas ausrichten?
от кулата може да се види целият град
vom Turm aus ist die ganze Stadt zu überblicken
с когото може да се говори; контактен
ungeprüft ansprechbar {adj}
това не може да се предотврати
das lässt sich nicht verhindern
Той може да прави каквото си иска.
Er kann tun und lassen, was er will.

Може ли да се преместиш малко?
Kannst du ein wenig rutschen? [ugs.]
На него може да се разчита.
Auf ihn ist Verlass.
човек {м}, който не може да плува
Nichtschwimmer {m}
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Лечението на диабетно стъпало може да бъде продължително, може да включва ортопедични средства, хирургическа намеса, противовъзпалителни лекарства и мазила.
 • NopCommerce може да бъде изтеглена и инсталирана безплатно.
 • Втората двойка крилца е напълно развита и може да лети за разлика от сродната житна гъгрица ("S. ...
 • Контакт със запалими материали може да предизвика пожар.
 • „"Проверка"“ може би е заблуждаващ термин.

 • Мързеливото оценяване може също да ускори програмата, дори асимптотично, докато може да я забави най-много с константен фактор.
 • Лишаване от живот може да бъде санкция на държавата - изпълнение на смъртна присъда, убийството може да произтече при неизбежна отбрана, необходимост като бойни действия, може да бъде евтаназия, а в антропологичен план в някои общества това е жертвоприношението на хора.
 • Олеандърът може да съхрани токсичността си дори след като изсъхне.
 • Съвременната тенденция в развитие на универсалния софтуер е да може да изпълнява колкото се може повече функции.
 • При сблъсък с ядро неутронът може да бъде отразен еластично, може да се слее с ядрото или в резултат на сблъсъка може да се получат няколко нови ядра или частици.

 • DSM-IV, което е по-ранна версия на ръководството, твърди, че човек с SPD може да бъде чувствителен към мненията на други и може дори да се почувства самотен, но не може да направи нищо по въпроса заради състоянието си.
 • Задната може да е празна, но може да има и гравиран надпис или друг вид гравюра.
 • Денят може да се състои от периода между изгрев и залез слънце, последван от нощта, или може да представлява времето между повтарящи се събития, например два залеза.
 • Антимоновият триоксид може да доведе до увреждане на сърдечната функция, което може да бъде фатално.
 • Отклонението на очите може да бъде постоянно или периодично.

 • Стомашно-чревните симптоми може да включват спазматична коремна болка, диария и повръщане.
 • Кръщението е единственото тайнство, което може по изключение да се извърши не от духовник, а от светско лице.
 • Сценариите са може би една от най-интересните части на играта може да се проиграят истински войни и да се види вероятен техен друг изход.
 • Всеки недетерминиран автомат може да се преобразува в детерминиран, като последният може да има най-много [...] или [...] състояния, където [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!