Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'море' von Bulgarisch nach Deutsch
Meer {n} [auch fig.]море {ср}
39
геог.
See {f}
море {ср}
6
2 Wörter: Substantive
геог.
Adria {f}
Адриатическо море {ср}
геог.
Adriatisches Meer {n}
Адриатическо море {ср}
геог.
Asowsches Meer {n}
Азовско море {ср}
геог.
Arabisches Meer {n}
Арабско море {ср}
геог.
Aralsee {m}
Аралско море {ср}
геог.
Ostsee {f}
Балтийско море {ср}
геог.
Barentssee {f}
Баренцово море {ср}
геог.
Berings­ee {f}
Берингово море {ср}
геог.
Beringmeer {n}
Берингово море {ср}
геог.
Ägäisches Meer {n}
Бяло море {ср} [Егейско море]
геог.
Weißes Meer {n}
Бяло море {ср} [Русия]
геог.
Grönlandsee {f}
Гренландско море {ср}
геог.
Grönlandmeer {n} [selten]
Гренландско море {ср}
геог.
Ägäisches Meer {n}
Егейско море {ср}
геог.
Gelbes Meer {n}
Жълто море {ср}
геог.
Ikarisches Meer {n}
Икарийско море {ср}
геог.
Irische See {f}
Ирландско море {ср}
геог.
Ionisches Meer {n}
Йонийско море {ср}
геог.
Karasee {f}
Карско море {ср}
геог.
Kaspisches Meer {n}
Каспийско море {ср}
геог.
Keltische See {f}
Келтско море {ср}
геог.
Korallenmeer {n}
Коралово море {ср}
геог.
Labradorsee {f}
Лабрадорско море {ср}
геог.
Bismarcksee {f}
море {ср} Бисмарк
геог.
Labradorsee {f}
море {ср} Лабрадор
геог.
Laptewsee {f}
море {ср} Лаптеви
геог.
Lincolnsee {f}
море {ср} Линкълн
геог.
Marmarameer {n}
Мраморно море {ср}
геог.
Bismarcksee {f}
Новогвинейско море {ср}
геог.
Europäisches Nordmeer {n}
Норвежко море {ср}
Hochsee {f}открито море {ср}
геог.
Ochotskisches Meer {n}
Охотско море {ср}
геог.
Sargassosee {f}
Саргасово море {ср}
геог.
Nordsee {f}
Северно море {ср}
геог.
Mittelmeer {n}
Средиземно море {ср}
геог.
Tyrrhenisches Meer {n}
Тиренско море {ср}
геог.
Rotes Meer {n}
Червено море {ср}
геог.
Schwarzes Meer {n}
Черно море {ср}
геог.
Tschuktschensee {f}
Чукотско море {ср}
геог.
Südchinesisches Meer {n}
Южнокитайско море {ср}
геог.
Javasee {f}
Яванско море {ср}
геог.
Japanisches Meer {n}
Японско море {ср}
3 Wörter: Andere
direkt am Meer {adv}до самото море
3 Wörter: Substantive
Häusermeer {n} [fig.]море {ср} от къщи [прен.]
Lichtermeer {n} [fig.]море {ср} от светлини [прен.]
4 Wörter: Verben
ungeprüft hinausschwimmen {verb}плувам навътре (море, езеро)
48 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'море' von Bulgarisch nach Deutsch

море {ср}
Meer {n} [auch fig.]

See {f}геог.

Werbung
Адриатическо море {ср}
Adria {f}геог.

Adriatisches Meer {n}геог.
Азовско море {ср}
Asowsches Meer {n}геог.
Арабско море {ср}
Arabisches Meer {n}геог.
Аралско море {ср}
Aralsee {m}геог.
Балтийско море {ср}
Ostsee {f}геог.
Баренцово море {ср}
Barentssee {f}геог.
Берингово море {ср}
Berings­ee {f}геог.

Beringmeer {n}геог.
Бяло море {ср} [Егейско море]
Ägäisches Meer {n}геог.
Бяло море {ср} [Русия]
Weißes Meer {n}геог.
Гренландско море {ср}
Grönlandsee {f}геог.

Grönlandmeer {n} [selten]геог.
Егейско море {ср}
Ägäisches Meer {n}геог.
Жълто море {ср}
Gelbes Meer {n}геог.
Икарийско море {ср}
Ikarisches Meer {n}геог.
Ирландско море {ср}
Irische See {f}геог.
Йонийско море {ср}
Ionisches Meer {n}геог.
Карско море {ср}
Karasee {f}геог.
Каспийско море {ср}
Kaspisches Meer {n}геог.
Келтско море {ср}
Keltische See {f}геог.
Коралово море {ср}
Korallenmeer {n}геог.
Лабрадорско море {ср}
Labradorsee {f}геог.
море {ср} Бисмарк
Bismarcksee {f}геог.
море {ср} Лабрадор
Labradorsee {f}геог.
море {ср} Лаптеви
Laptewsee {f}геог.
море {ср} Линкълн
Lincolnsee {f}геог.
Мраморно море {ср}
Marmarameer {n}геог.
Новогвинейско море {ср}
Bismarcksee {f}геог.
Норвежко море {ср}
Europäisches Nordmeer {n}геог.
открито море {ср}
Hochsee {f}
Охотско море {ср}
Ochotskisches Meer {n}геог.
Саргасово море {ср}
Sargassosee {f}геог.
Северно море {ср}
Nordsee {f}геог.
Средиземно море {ср}
Mittelmeer {n}геог.
Тиренско море {ср}
Tyrrhenisches Meer {n}геог.
Червено море {ср}
Rotes Meer {n}геог.
Черно море {ср}
Schwarzes Meer {n}геог.
Чукотско море {ср}
Tschuktschensee {f}геог.
Южнокитайско море {ср}
Südchinesisches Meer {n}геог.
Яванско море {ср}
Javasee {f}геог.
Японско море {ср}
Japanisches Meer {n}геог.

до самото море
direkt am Meer {adv}

море {ср} от къщи [прен.]
Häusermeer {n} [fig.]
море {ср} от светлини [прен.]
Lichtermeer {n} [fig.]

плувам навътре (море, езеро)
ungeprüft hinausschwimmen {verb}
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • αρχιπέλαγος) произлиза от името на Егейско море, което буквално се превежда „изначално море“ (гр.
 • На север страните от региона имат обширен излаз към Бяло море, Балтийско море и студения Арктичен океан, а на юг опира до Черно море и Каспийско море.
 • Подводната река в Черно море е придънно течение, носещо силно солена вода от Мраморно море през Босфора и по дъното на по-слабо соленото Черно море.
 • Великата гръцка колонизация протича по бреговете на Средиземно море, а по-късно и по тези на Черно море.
 • ("Във водосборните басейни на Баренцево и Бяло море са включени всички реки над 100 км").
 • Живее в северните части на Атлантическия океан, Средиземно море и Черно море.
 • През 11 век Адам Бременски въвежда наименованието Балтийско море ("Mare Balticum") за Източно море, познато преди това като свебско море ("Mare Suebicum") (свеби).
 • Видът е разпространен в Средиземноморския басейн (Адриатическо море, Тиренско море и Черно море).
 • Обитават източните брегове на Атлантическия океан, Средиземно море, Черно море и Мраморно море, живеят на пасажи.
 • Кокаралска стена се нарича изкуствена стена, разделяща пролива между 2-те части на пресъхващото Аралско море – Голям Арал ("Южно Аралско море") и Малък Арал ("Северно Аралско море").
 • Типични вътрешни морета са например Черно море, Балтийско море, Червено море, Средиземно море.
 • Освен в Крим военни действия с различен мащаб се провеждат в Азовско море, Балтийско море, Бяло море и в Тихия океан (района на Камчатка и Сахалин).
 • , наричано също Галилейско море, Тивериадско езеро (море), Генисаретско езеро (море), Хинеретско море (Хинарот) и Кинеретско езеро, е най-голямото сладководно езеро в Израел.
 • се намира в Югоизточна Азия и свързва Андаманско море с Южнокитайско море и Яванско море.
 • Регионът е заобиколен е от седем основни морета и заливи – Егейско море, Черно море, Каспийско море, Персийски залив, Арабско море, Червено море и Средиземно море.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!