Werbung
 Übersetzung für 'морфология' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Formenlehre {f}
морфология {ж}
линг.мед.фил.
Morphologie {f}
морфология {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'морфология' von Bulgarisch nach Deutsch

морфология {ж}
Formenlehre {f}линг.

Morphologie {f}линг.мед.фил.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Хаджиолов става директор на Института по клетъчна биология и морфология към БАН (ИКБМ – БАН), днес Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей.
 • Иван Костадинов Куцаров е български езиковед, специалист по морфология на съвременния български език, история на славистиката и сравнителна граматика на славянските езици, автор на първата функционално-семантична граматика на българския език, създател на школа в своята научна област, получил широко признание и известност в България и в чужбина.
 • Води лекции по латински език – фонетика и фонология, морфология, синтаксис, и римска литература в Катедра „Класическа филология“ на Софийския университет.
 • В 1988 година заради външната си морфология и характерни особености е обявена за паметник на културата.
 • Най-добре развитата ледникова морфология на долините изглежда е ограничена до пейзажи с бавно пластово повдигане (по-малко или равно на 2 mm годишно) и висок релеф, водейки до дълги времена на промяна.

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ–БАН) e научен институт към Българската академия на науките.
 • Има публикации по литературна теория, литературна история, фонетика, морфология, диалектология.
 • Боян Николаев е езиковед, специалист по морфология, стилистика, лексикология, история на книжовния език, старобългарски език.
 • Има четири периода, като всеки от тях има различна морфология.
 • Въпреки това старите наименования на тези групи продължават да се използват, групирайки протистите на базата на тяхната морфология и екология.

 • По-тясното (традиционното) схващане на понятието, наричано „граматика“, включва два дяла – морфология и синтаксис.
 • Имат предимно плавен релеф, чиято морфология отразява скалния състав на флишевите формации (пясъчник, конгломерати и илитени шисти).
 • Лингвистиката има за начало като дисциплина (според историческите документи) формулирането на 3959 правила на санскритската морфология от граматика Панини (5 век пр.н.е., Индия).
 • Известни са три подвида, различаващи се по размери, зъбни характеристики и морфология на черепа.
 • Той адаптира бхарата натиам за мъжката физика и морфология.

 • В областта на гръбначните животни морфологията (по-точно – сравнителната морфология) се подразделя на органология, архитектоника и еволюционна морфология.
 • Йордан Йорданов от Института по морфология и антропология при БАН.
 • Полетата на изследване на теоретичната лингвистика включват синтаксис, фонология, морфология и семантика.
 • (високото отношение на масата на тялото към неговата повърхност намалява относителната повърхност на топлоотдаването; подобна структура се определя с термина „хиперполярна морфология“).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!