Werbung
 Übersetzung für 'навигация' von Bulgarisch nach Deutsch
Navigation {f}навигация {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'навигация' von Bulgarisch nach Deutsch

навигация {ж}
Navigation {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Европейският проект на спътникова система за навигация се нарича Галилео.
 • Съществуват най-различни традиционни полинезийски устройства за навигация и/или преподаване на навигация.
 • Най-напред се използва при морската навигация и се нарича морски хронометър.
 • за да се гарантира по-добра навигация, устието на реката преминава под управлението на Американския армейски корпус на инженерите.
 • В англоезичните пособия по навигация самостоятелното понятие „курсов ъгъл“ не съществува.

 • Визуалната навигация се осъществява с наблюдение и измерване на избрани величини относно добре видими обекти (ориентири) от брега.
 • Линейната включва прогресия без възможност за навигация от потребителя като кино-представяне.
 • През 1731 представя в колегията на Адмиралтейството съставеното от него ръководство по навигация на руски език "„Сокращённая навигация по карте Картье де-Редюкцион“", което е издадено през 1733.
 • Съвременните спътникови навигационни системи като GPS почти премахват необходимостта от фаровете, но те все още са полезни (за сигурност) при навигация по карта през нощта.
 • Същият принцип се използва в почти всички съвременни системи за навигация – навигационни карти, авиационите радиофарове (VOR), глобалната система за позициониране (GPS) и други.

 • Бюро за артилерийска навигация (БАН) или Бюро за ракетна навигация ("чосонгъл": 미사일) представляват стратегическите ракетни войски на Северна Корея.
 • Бехайм също така е близък с „кръг изтъкнати математици“, общество от придворни учени, занимаващи се преди всичко с физика, астрономия и навигация.
 • Добавя 3G и GPS поддръжка. App Store и система за навигация дебютират с телефона.
 • Instrument Landing System (ILS или Система за инструментален заход) е най-точният начин за радио навигация при приземяване при полет по уреди.
 • Стратегическите ракетни сили са организирани като „Бюро за артилерийска навигация“.

 • Радиофар, радиомаяк или радиобуй е радиопредавателна станция с точно известни координати, която се използва за навигация в авиацията и корабоплаването.
 • VOR се счита за едно от най-важните въведения в авиационната навигация.
 • Секстантът се използва предимно като навигационен инструмент за определяне на географските координати на наблюдателя чрез измерване на ъгловата височина на различни небесни тела (Слънцето и някои звезди) в даден момент (астрономическа навигация).
 • Не всички проблеми, идентифицирани с рамкисе елиминират чрез използването на тези алтернативни подходи; например проблеми с Back/ Forward навигация, отметки, и индексиране остават на много сайтове, които правят трудно използването DHTML/ AJAX навигация.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!