Werbung
 Übersetzung für 'над' von Bulgarisch nach Deutsch
oberhalb {prep} [+Gen.]над
10
hinüber {adv} {prep}над
4
2 Wörter
über jdn. wachen {verb}бдя над нкг. [несв.]
über jdn./etw. herrschen {verb}царувам над нкг./нщ. [несв.]
3 Wörter
überdurchschnittlich {adj}над средното ниво
die Kontrolle über etw.Akk. verlieren {verb} загубвам управление над нщ. [несв.]
über etw.Akk. hinausragen {verb}извисявам се над нщ. [несв.]
sich über jdn./etw. neigen {verb} навеждам се над нкг./нщ. [несв.]
sich über etw.Akk. lehnen {verb}навеждам се над нщ.
sich über jdn. lustig machen {verb}надсмивам се над нкг.
an etw. {verb}Dat. herumbosseln [ugs.] работя усилено над нщ. [продължително време]
sich jds. erbarmen {verb} [geh.]смилявам се над нкг. [несв.]
mit jdm./etw. Erbarmen haben {verb}смилявам се над нкг. [несв.]
4 Wörter
darüber {[pron.} {adv.]} над (+него, нея, тях) [за предмети]
sich über jdn. beugen {verb}навеждам се над нкг
5+ Wörter
Geheimratsecken {pl} [ugs.] олисяло място {ср} над слепоочията при мъжете
търг.
Exportüberschuss {m}
превес {м} на износа (над вноса)
Mobben {n} тормоз {м} над колега с цел той да напусне
Mobbing {n} тормоз {м} над колега с цел той да напусне
19 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • На картата на австро-унгарския генерален щаб частта от планината северно над Пеликат е обозначена като "Шестар" ("Šeštar"), тази източно над Яновени като "Галовица" ("Galovica"), тазиизточно над Омотско като "Воле" ("Vole") и тази северно над Нестрам като "Орошец" ("Orošec").
 • Има един патент в Германия и над 1500 цитирания, от които над 2/3 в международни списания, монографии, учебници, дисертации.
 • Дължина – 1 km, ширина 850 m, височина – над река Белая – 220 m, над нивото на почвата – 200 m, абсолютна височина над морското равнище – 338 m.
 • Общият брой на скалните рисунки наброява над 1000, разположени на над 600 различни места по протежение на над 25 km с площ от около 51 хектара.
 • Река Дудипта получава над 30 притока с дължина над 15 km, като 7 от тях са дължина над 100 km.

 • Река Илимпе получава над 30 притока с дължина над 15 km, като 3 от тях са дължина над 100 km.
 • Река Непа получава над 30 притока с дължина над 15 km, като 3 от тях са дължина над 100 km.
 • Река Чикой получава над 50 притока с дължина над 15 km, но само 2 от тях са дължина над 100 km.
 • За своето над 75-годишно съществуване театърът в Добрич реализира над 350 постановки.
 • Върховете над 8000 m над морското равнище са в Големите Хималаи, като най-ниският проход е разположен на височина над 4000 m.

 • Произведенията на писателя са преведени на над 40 езика и са издадени в над 50 милиона екземпляра в над 60 страни по света.
 • Той е един от най-плодовитите писатели в света, автор на над 100 романа.
 • Със своите над 60 върха, с надморска височина над 2300 m, и над 100 кристално чисти и дълбоки ледникови езера, Ретезатските планини са една от най-красивите части на Карпатите.
 • Река Индигирка получава над 300 притока с дължина над 10 km, като 26 от тях са дължина над 100 km, в т.ч.
 • Те могат да се приложат над отделни атрибути, над записи или над цялата релация.

 • За своето над 75-годишно съществуване театърът в Добрич прави над 350 постановки.
 • На Нюйоркската борса се търгуват ценни книжа на над 1500 компании с пазарна капитализация над 10,1 трилиона щатски долара (в тях работят над 25 млн. ...
 • Символът на село Новаковци е вековен дъб на над 310 години, с височина над 25 m, обиколка над 4 m.
 • както е видно от трите запазени надписа.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!