Werbung
 Übersetzung für 'намотка' von Bulgarisch nach Deutsch
електр.техн.
Spule {f}
намотка {ж}
3
електр.техн.
Windung {f}
намотка {ж}
2
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'намотка' von Bulgarisch nach Deutsch

намотка {ж}
Spule {f}електр.техн.

Windung {f}електр.техн.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • При отваряне на веригата на вторичната намотка магнитният поток на първичната намотка не се балансира от нищо, индукцията се увеличава стотици пъти (ограничава се само от магнитното насищане на стоманата с магнитна верига), а напрежението на вторичната намотка също се увеличава многократно.
 • Всеки път, когато захранването с постоянен ток се подава към контролната намотка, магнитният поток ще се генерира в ядрото на усилвателя.
 • Трансформаторна намотка, свързана в тип „делта“ (Δ, триъгълник), е свързана между фазите на трифазна система.
 • Индуктивни поялници (импулсни поялници) са поялници, при които се използва понижаващ трансформатор, при който първичнота намотка е свързана към захранващото напрежение, а вторичната намотка е само няколко навивки и в нея накъсо е съединен нагревателен накрайник.
 • Високоволтовите ТТ може да имат няколко ядра, така че всяко да има вторична намотка за различни цели (измервателни вериги, контрол, защита).

 • Както вече бе споменато, тази задача е усъвършенствана, чрез разпределяне на полоидална намотка около камерата.
 • Ако над домените се движи една намотка то в краищата на намотката се индуцира слаб ток и протича слаб електричен поток.
 • Регулиране на скоростта може да се осъществи чрез промяна на тока във възбудителната намотка (ако двигателят не е с постоянни магнити) или на котвената или двете едновременно чрез съпротивления или електронно управление.
 • Селсинът е микромашина за променлив ток с еднофазна възбудителна намотка на статора и трифазна синхронизираща намотка на ротора.
 • Статор с намотка на двускоростна асинхронна трифазна машина с 4/8 полюса, произведена от „Елпром Харманли“, България.

 • Основно пещите се състоят се от намотка (индуктивен елемент), към която от специален генератор или преобразувател се подава променливо напрежение и протича ток, който създава мощно магнитно поле в зоната на намотката.
 • Трансформаторната индуктивна (T) връзка спомага засичането на някои по-силни сигнали тъй като промяната на честота в първичната намотка води до промяна на амплитудата във вторичната намотка в почти линейна зависимост.
 • Пусковата намотка работи само при първоначалното завъртане на двигателя и след това се изключва с помощта на центробежен изключвател.
 • Един конвертор осигурява непрекъснат управляем ток за тороидалната намотка.
 • Променливият ток в първата, (първична намотка), създава променлив магнитен поток в ядрото на трансформатора и съответно променливо магнитно поле.

 • Той е източник на свободни електрони в прибора в резултат на термоелектронната емисия, предизвикана от неговата отрицателната полярност и загряването му от отоплителната намотка.
 • двата кораба получават размагнитваща намотка, предназначена за защита от магнитните морски мини [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!